14 Sept 2018 | Stefan Ohlsson

Färghantering i webbläsare

Färgåtergivning i olika slags webbläsare har länge varit ett riktigt sorgligt kapitel. Bilden som såg bra ut i bildbehandlingsprogrammet kunde få kraftiga färgstick eller våldsamt överdriven färgmättnad, alternativt bli bleka och urvattnade. Detta beroende på vilken browser du använde. Problemet blev än mer markerat om du använde en skärm med stort färgomfång.

I dag har situationen blivit något bättre. Allt fler webbläsare visar bilder på ett korrekt sätt, det vill säga: de läser av bildens färgprofil och konverterar sedan bilden till skärmprofilen. Men då måste det finnas en färgprofil. Om det inte gör det så antar browsern att bilden ligger i sRGB. På så sätt återges färgerna i en bild på samma sätt som i program som Lightroom, Photoshop och Capture One.
Åtminstone gäller det om du surfar på en dator. På läsplattor och mobiltelefoner är situationen annorlunda. Det verkar som om man inte riktigt har tänkt på att bilder skulle få en vettig återgivning även på dessa plattformar.
Fortfarande idag är rekommendationen att du bör konvertera bilden till sRGB och dessutom bädda in denna färgprofil i bilden. På så sätt ökar du chansen att de som ser på dina bilder får en vettig uppfattning av hur dina färger ser ut.
Jag har testat färgåtergivningen i tre webbläsare, Chrome, Firefox och Safari. Jag har gjort detta på en Mac som har en profilerad skärm med stort färgomfång och med operativsystemet High Sierra (macOS 10.13).
När man tittar i de grundläggande inställningarna för alla tre programmen finns det inga inställningar som har med färgåtergivning att göra. När jag öppnade en bild med rätt intensiva färger i alla tre programmen, dessutom i Photoshop, blev resultat att Chrome (version 67) och Safari (version 11) visade färger på samma sätt som Photoshop.
Firefox, däremot, visade färgerna mycket mer mättade och överdrivna i vissa bilder, bleka och urvattnade i andra. Ofta såg det OK ut, men osäkerheten om hur bilderna skulle bli var inte kul. Jag har fortfarande inte förstått vad som avgör om de blir bleka eller överdrivet mättade. Och jag garanterar att alla låg i sRGB.
Nu vet jag att det finns en hel del extra inställningar gömda i Firefox. Sådana gömda inställningar finns också i Chrome, men där är alla inställningar beträffande färg gjorda på ett sätt som de bör vara.

Christer »Fjellis« Fjellman, general för PlanketSTHLM. 
Bildens färg stämmer överens med vad jag såg från början i Photoshop, trots att alla inställningar i Chrome lämnats orörda.

I Firefox blev denna bild blekare och lite smutsigare i vissa färger när jag utnyttjade standardinställningarna. Efter att ha gjort de ändringar i inställningarna som jag föreslog i denna text fick den ett betydligt bättre utseende, nästan exakt detsamma som bilden hade i Photoshop.

Sättet att komma åt dessa avancerade inställningar i Firefox är att skriva in »about:config« i adressraden. Det första som dyker upp är en skarp varning att inställningarna kan skada programmets stabilitet. Men klicka på knappen »Jag godtar risken« och då öppnas en sida med en mängd inställningar.
För att hitta fram till de inställningar som ska ändras, skriv in »gfx.color« i sökrutan. Ändra »gfx.color_management.mode« till »1«, vilket gör att färghanteringen aktiveras, sedan »gfx.color_management.enablev4« till »true«. Till slut, lägg in söksträngen till din skärmprofil. Och det är inte enkelt.
Använder du Mac kan du öppna programmet ColorSync-verktyg. Klicka sedan på »Enheter« och till slut på Bildskärmar och välj din skärm. Välj »Nuvarande profil« och kopiera sedan hela sökvägen.
Använder du en Windows-dator är söksträngen till din skärmprofil »C:>Windows>System32>Spool>Drivers>Color>din skärmprofil«. Gå in i denna mapp och kontrollera exakt vad din skärmprofil heter. När du har denna information om var din skärmprofil är belägen klistrar du in denna information i »gfx.color_management.display_profile«.
När du sedan kontrollerar hur bilden ser ut i de tre webbläsarna ser du att skillnaden nästan har försvunnit helt och hållet. Men det finns en liten skillnad mellan Safari och Chrome å ena sidan och Firefox å andra sidan. Men det stora problemet är ju om det är så här krångligt att få Firefox att visa färg korrekt, hur många kommer då att ställa in Firefox korrekt?
I och med denna Praktisk Teknik tackar jag för mig. Jag har skrivit denna artikelserie sedan 1992 och det har verkligen varit ett nöje. Framförallt kontakten med er läsare har varit stimulerande. Bollen skickar jag vidare till min kollega Eva-Teréz Gölin. Hoppas hon får det lika roligt som jag har haft det.