10 Juni 2016 | Stefan Ohlsson

Ibland händer det märkliga ting

9 gånger av 10 är det SBS (skit bakom spakarna) som orsakar att våra datorprogram inte beter sig som vi förväntar oss. Det är ju inte lätt att hålla reda på alla de inställningar som påverkar hur våra verktyg påverkar bilderna.

Ibland händer det märkliga ting

 

Har du fel blandningsläge inställt eller har du en dold markering aktiv? Har du en lagerstil applicerad på ditt lager, som gör att bilden påverkas bara i skuggorna? Möjligheterna att göra fel är näst intill outtömliga. Och då blir ju inte resultatet vad du förväntade dig.

Men ibland gör vi inget fel och ändå blir inte resultatet det förväntade. Oftast beror detta på att den så kallade preferensfilen blivit korrupt. Särskilt om programmet har hängt sig och du behövde tvångsavsluta det, kan detta hända. En annan vanlig orsak är en hårddisk fylld till bristningsgränsen. Om preferensfilen blir korrupt beter sig programmet på ett sätt som vi inte förväntar oss.

Senaste gången jag fick en korrupt preferensfil tog Photoshop en slumpmässigt vald bild från skrivbordet och upprepade den bilden ett antal gånger. Framför den bilden visades delar av den bild jag tänkte jobba med. Trots omstart av både dator och program fortsatte Photoshop att visa bilden på detta sätt. I lagerpanelen visades bara den bild jag tänkt arbeta med.

Det råd jag ofta då hör är att man ska avinstallera programmet och installera det på nytt. Men i de flesta fall löser en ominstallation inte problemet, eftersom det inte är fel på programfilerna. Felet ligger i preferensfilen. Är det Photoshop som strular finns denna fil på Mac i Användare > Bibliotek > Preferences > Adobe Photoshop CC XXXX > Adobe Photoshop CC XXXX Prefs.psp. På Windows finns motsvarande fil i Användare/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CC XXXX/Adobe Photoshop CC XXXX Settings.psp. XXXX står för den version av Photoshop som du har.

För att komma åt Biblioteket på din Mac måste du klicka på Gå-menyn, samtidigt som du håller ner alt-tangenten. Bland alla andra alternativ dyker då Biblioteket upp som ett nytt val. På Windows måste du i kontrollpanelens del för Utseende och anpassning > Mappalternativ > Visning se till att dolda filer ska visas. Då syns din AppData-mapp i din användarmapp.

Nu när du äntligen kommer åt din preferensfil ska du slänga denna fil. Avsluta först programmet som krånglar och leta sedan reda på denna fil och släng den. Lägg den gärna på skrivbordet eller ett liknande ställe. Ibland visar det sig att problemet inte ligger hos denna fil och då kan det vara bra att lägga tillbaka den.

Efter det att preferensfilen slängts återgick Photoshop till sitt vanliga beteende. 

Alternativt kan du starta om Photoshop och håll ner tangenterna Alt + Ctrl (Windows)/Cmd (Mac) + Shift-tangenterna under det att programmet startar. Efter ett slag öppnas en dialogruta som frågar om du vill slänga preferensfilen. Svara Ja på denna fråga och låt programmet starta. I de allra flesta fall fungerar då programmet som vanligt.

Om du använder snabbkommandot Alt + Ctrl (Windows)/Cmd (Mac) + Shift när du startar Photoshop visas denna dialogruta strax efter programstart.

När du sedan avslutar ditt program kommer en ny preferensfil att skapas som en ersättning för den gamla. Du behöver alltså inte oroa dig för att du slänger bort en fil. Du kommer få tillbaka en ny, bättre fungerande preferensfil.

En nackdel med att slänga preferensfilen är att vissa av de inställningar som du gjort i programmet återställs då till fabriksinställningarna. Om du till exempel bytt till en annan färg på ditt gränssnitt eller valt en annan interpoleringsmetod än standardinställningen får du nu gå tillbaka och göra om alla dessa inställningar. För att slippa detta kan du göra en kopia av din preferensfil när programmet fungerar korrekt. Placera denna fil varsomhelst utanför preferensmappen. Om sedan ditt program börjar bete sig märkligt, avsluta programmet och ersätt din korrupta preferensfil med denna korrekta fil. När du startar programmet på nytt har du fått tillbaka ett fungerande program och har kvar alla dina inställningar.

Motsvarande filer finns för de flesta program. Använder du Lightroom hittar du en fil som heter com.adobe.LightroomX.plist. CaptureOnes motsvarighet heter com.phaseone.captureoneX.plist. X står i båda fallen för den version av programmet du använder.