3 Mars 2020 | Tommy Arvidson

Jan Töve: ”night light”

”Om natten är alla katter grå”, är ett känt ordspråk.

Jan Töve: ”night light”

Kanske har Töve haft det i tankarna när han valt att fotografera sina nattbilder i svartvitt? Om man ser tillbaka på fotografens tidigare produktion så minns vi bilder i en nedtonad minimalistisk färgskala.

Kanske är det så att natten till sin natur är svartvit. Vi har svårt att urskilja färger i skumrasket.

I Töves fotografiska landskap dyker det ofta upp någon liten ljuskälla, det kan vara månen, ett ensamt fönster eller byns enda gatlykta. Han har rört sig i de västra delarna av Götaland, ofta i småorter eller på rena bondvischan. Alla bilder har en tidsangivelse. Det visar sig att Töves definition av natt är bred. Men visst kan det väl vara så att en dimmig oktobereftermiddag kan upplevas som minst lika mycket natt som en tidig, tidig, morgon i midsommarveckan. Och när jag tittar på Töves hemsida visar det sig att ursprungstiteln på projektet faktiskt har varit ” Bright nights, dark days”

Fotografi och text: Jan Töve
Formgivning: Andrew Cowie
Förlag: Töve Bild AB, 2020

Läs mer