14 Dec 2015 | Stefan Ohlsson

Kontraster och strukturer

Det är ofta jag hör kommentarer om att bilder på film har en annan karaktär än digitala bilder. Ofta beror detta på att fotografen inte har lagt på en kontrastkurva. Bilder på film har en högre kontrast i mellantonerna, samtidigt är kontrasten lägre i skuggor och högdagrar.

Men även om den digitala bildens totala kontrast har justerats med en s-formad kurva för att få en kontraståtergivning som mera liknar filmens, återstår det skillnader framförallt i det som vi kan kalla mikrokontrasten. Mikrokontrasten innebär att de små skillnaderna som finns i en relativt jämn yta blir mindre och slätare på de digitalt fotograferade bilderna.

Men det finns många olika sätt att öka kontrasten i sådana partier. En välkänd metod är att skärpa bilden med en oskarp mask med en relativt hög radie och låg mängd. På en normal bild är en radie på 30-60 pixlar och en mängd på 25-50% lagom. Gör denna skärpning på en lagerkopia av bilden. Ibland kan du behöva lägga på en lagerstil (Lager > Lagerstil > Blandningsalternativ) efter det att du gjort denna skärpning.

I den dialogruta som då öppnas skapar du ett villkor för detta lager genom att i delen »Blanda om:« ange att det underliggande lagret ska ställas i in på 25-50 för den svarta triangeln och 200-225 för den vita triangeln. Anpassa sedan dessa värden så att bilden ser bra ut. Eventuellt kan du också behöva minska opaciteten på detta lager för att effekten inte ska se överdriven ut.

Med dessa inställningar på Lagerstil undviker du att effekten ser överdriven ut.

Funktionen Klarhet (Clarity) ger ett liknande resultat. Eftersom Camera Raw numera finns som ett filter i Photoshop går det ju att lyfta in bilden till Camera Raw och lägga på en dos av klarhet även efter råkonverteringen.

Det är ju inte ovanligt att man strävar efter att reducera strukturer. Till exempel vid porträttfotografi vill man ofta dämpa och jämna ut hudens struktur. En metod som blivit mycket populär är att frekvensdela bilden. Det innebär att man skapar en bild i två lager, där en är oskarp och den andra är skarp. Sammantaget ser bilden helt normal ut när båda dessa lager är aktiva. När dessa lager har skapats kan man blurra det oskarpa lagret för stora strukturer och retuschera fina detaljer i det skarpa lagret. På så sätt får man snabbt fram en bättre hudstruktur. 

I den uppsättning funktionsmakro som du hittar längst ner i denna artikel finns det ett makro som heter »Frekvensdelning«. Om du kör detta makro kommer du få två nya lager i din lagerpanel, en som kallas »Low« och en som heter »High«. Markera sådana partier i bilden på lagret Low med lassot som du vill ha mjukare. Lägg sedan på en gaussisk oskärpa på dessa partier. Eftersom detaljerna finns i lagret High kommer bilden inte att se alltför blurrig ut efter denna justering. 

Har du sedan små fläckar eller rynkor som du vill ta bort, välj då lagret High. Använd ett kloningsverktyg, som till exempel den smarta lagningspenseln. Se till att den bara hämtar information från det aktuella lagret, inte från alla lager. Retuschera bort de fläckar som du tycker är störande.

Förstärka strukturer 

Men om det går att jämna ut strukturer med hjälp av frekvensdelning borde det fungera lika bra att lyfta fram och förstärka strukturer genom att vända på vissa steg i ett sådant makro. Jag har testat och nu fått fram ett resultat som gör just det. Genom att köra makrot Struktur, som du hittar längst ner på denna sida, lyfts strukturen fram i relativt jämna ytor. När du använder makrot Struktur ser ut som ett lager av dis försvinner från bilden.

Före det att makrot har körts ser bilden ut på detta sätt.

Efter det att makrot använts får bilden detta utseende. Det är sällan som jag låter detta lager påverka hela bilden, utan oftast lägger jag till en svart mask, som då döljer effekten. Sedan målar jag med vit färg de partier som jag vill lyfta fram.

Efter det att du använt detta makro har bilden fått tre nya lager, ett kallat »low«, ett kallat »high« och det översta lagret, som fått namnet »high copy«. Dessa lager ligger i en lagergrupp, som har en mask. Denna mask är svart, du kommer alltså inte se någon som helst förändring efter det att detta makro har bearbetat bilden. Men nu är det du som ska ta fram din pensel och sedan måla masken med vit färg i de partier av bilden där du vill förstärka strukturen i bilden. Allt kan inte ske med automatik.

Du installerar makrot genom att ladda ner det. Genom att dubbelklicka på det efter det att makrot har dekomprimerats kommer det att installeras i din funktionsmakropanel. 

När uppsättningen har installerats klickar du på den lilla triangeln framför mappen för att se vad som finns i den. Markera sedan det makro du vill spela och klicka sedan på triangeln längst ner i denna panel.