11 Dec 2017 | Stefan Ohlsson

Modifiera en färgprofil

När fotografer diskuterar färgåtergivningen hos olika kameror låter det ofta som om det är sensorns utformning och de färgfilter som sensorn använder som avgör hur färgerna blir.

Modifiera en färgprofil

Det kan heta att ett kameramärke alltid återger de röda färgerna på ett visst sätt, att en annan kamera har bra återgivning av hud, och så vidare. Och visst har de filter som används på sensorn en viss inverkan på kamerans färgåtergivning, men långt mycket större skillnad gör färgprofilerna som används i din kamera eller i din råkonverterare. 

De färgprofiler som respektive kamera använder är inget objektivt, något som kameran måste använda. Snarare är det vad ingenjörerna hos kameratillverkaren har tagit fram för att få fram bilder som publiken gillar. Fotograferar du i råformat är det programtillverkarens profiler som bestämmer färgåtergivningen. Och det är samma sak där, de tar fram profiler som får bilderna att se ut som publiken förväntar sig och är van vid.

Men om nu din kameras eller din råkonverterares färgåtergivning inte passar din smak, då finns det ingen anledning att inte justera den. Naturligtvis kan du skapa en helt ny profil genom att fotografera av en färgkarta och bygga en profil från denna färgkarta och hoppas att den nya profilen ger ett utseende som mera stämmer överens med vad du gillar. Men oftast är det enklare att justera en befintlig profil och bara ändra de färger som inte stämmer överens med din smak.

Om du tycker att de röda färgerna alltid blir för kalla, de blå färgerna har en aning grönt i sig eller de gula färgerna blir för intensiva, då är det enkelt att korrigera detta i en enstaka bild. Men om man behöver göra samma korrigering i bild efter bild blir det rätt tidskrävande. Enklare är det om man kan modifiera profilen som styr färgåtergivningen och på så sätt redan från början få den färg som du gillar.

CaptureOne

En funktion som funnits länge i CaptureOne, PhaseOnes råkonverterare, är möjligheten att enkelt modifiera en färgprofil och sedan spara ut den som en ny färgprofil. Då kan du använda den modifierade profilen vid importen och få den färgåtergivning som du gillar direkt. 

Detta gör du i färgfliken. Där väljer du »Selektiv färgredigering«. Av de tre flikarna i selektiv färgredigering väljer du den avancerade fliken. Klicka sedan på den färg som du vill redigera. Genom att klicka för »Visa markerat färgintervall« kommer bilden visas i gråskala, med undantag av de färger som kommer att justeras. Om du fått med ett för stort färgintervall kan du enkelt justera detta genom att minska storleken på den tårtbit som programmet valt ut. Genom att öka värdet på »Övergång« kommer du skapa en mjukare övergång mellan de färger som kommer att påverkas och de som inte kommer att ändras.

Sedan kan du justera färgen genom att dra i de tre reglagen »Nyans«, »Mättnad« och »Ljushet«. Du ser den justerade färgens utseende längst ner i de två färgrutorna. Där kan du se färgens utseende före och efter de ändringar du gjort, men du kan också titta på bilden för att se hur dina ändringar påverkar färgen. 

När du är nöjd med den justerade färgen klickar du på tre punkterna längst till höger i »Selektiv färgändring«. I den meny som då öppnas hittar du då »Spara som ICC-profil«. Namnge din profil på ett sådant sätt att du kommer ihåg att detta är den justerade profilen och spara sedan profilen. Profilen kommer då automatiskt att sparas i rätt mapp, så att den är tillgänglig för programmet så fort som du startat om CaptureOne.

I bilden ovan har jag gått in i fliken för färgkorrigeringar. Här har jag först markerat kryssrutan framför »Visa Markerat färgintervall«. När jag då klickar på den färg som jag är missnöjd kommer de färger som kommer att ändras att ha kvar sin färg, medan alla andra färger blir svartvita. Då är det enkelt att modifera utsnittet av färger, genom att dra i »tårtbiten« i färgcirkeln. 

När jag sedan korrigerat den färg som jag är missnöjd med klickar jag på de tre punkterna längst till höger. I den meny som då öppnas väljer jag att spara mina färgjusteringar som en ny ICC-profil.

capture-one-forinstallning.jpg

För att du ska kunna applicera din nya profil på dina bilder direkt vid importen sparar du en förinställning. Detta gör du genom att klicka på de tre strecken näst längst till höger I fliken färginställningar. Då öppnas en meny där du kan välja att spara dina inställningar som en förinställning.

För att du ska  få samma färgjusteringar på alla de bilder som du importerar framöver behöver du spara denna inställning som en förinställning. Klicka på de tre strecken näst längst till höger i fliken »Selektiv färgredigering« och välj »Spara användarförinställning…« i den meny som då öppnas. Namnge din inställning.

Nästa gång du importerar bilder kan du i importmodulen ange din förinställning under Justeringar > Stilar. På så sätt kommer du att få din färgjustering pålagd direkt och slipper att ändra till denna inställning i en senare fas.

Om du vill göra samma sak med den profiler som finns i Lightroom eller Camera Raw finns ett litet gratisprogram från Adobe, DNG Profile Editor, som gör samma sak. Macversionen hittar du här, Windowsversionen finns här.