abcdefefhsi
16 April 2012 | Stefan Ohlsson

Nya versioner, nya inställningar

Programuppdateringar ställer ofta till problem. Funktioner ändras och det arbetsflöde vi är vana vid fungerar inte längre. Vi tvingas ofta att omvärdera vårt arbetssätt och testa de nya funktionerna för att komma fram till hur vi ska arbeta framöver.

Nya versioner, nya inställningar

Adobe har nu lanserat en ny version av Lightroom. Photoshop CS6 finns i en offentlig betaversion. För mig har dessa nya versioner lett fram till rätt stora förändringar i hur jag arbetar med mina digitala filer. Jag har gått över till att göra mina råkonverteringar i Lightroom istället för i Camera Raw/Photoshop.

Jag har  hittills saknat en del funktioner i i de äldre versionerna av Lightroom. Det har till exempel varit svårt att bedöma vilken färgrymd som krävs när jag exporterar bilderna för fortsatt arbete i Photoshop.

För bilder med hög färgintensitet har jag exporterat bilder i färgrymden Prophoto RGB. Men om bilden inte innehåller alltför intensiva färger är det enklare att arbeta med Adobe RGB. I Camera Raw har jag kunnat använda histogrammet för att göra denna utvärdering, men det har inte gått i Lightroom 3 eller tidigare.

Men i Lightroom 4 har Adobe infört en ny funktion, korrektur på skärmen (soft proofing). Detta gör det enkelt att bedöma färgomfångets storlek. I ett steg har Lightroom passerat förbi Camera Raws motsvarande funktioner. Detta har gjort att jag numera använder Lightroom för råkonverteringen. Genom att välja Adobe RGB som korrekturprofil ser jag om färgerna i bilden ryms innanför den färgrymden. Jag exporterar sedan bilden till Photoshop med funktionen Foto > Redigera i > Öppna som Smart Objekt i Photoshop. Om färgerna ryms innanför Adobe RGB-omfånget konverterar jag bilden direkt till den färgrymden när bilden öppnas i Photoshop. 

Genom att aktivera »Korrekturinställningar« i Lightroom kan jag se om färgerna ligger utanför det omfång som jag kan hantera i den valda arbetsfärgrymden. I histogrammet ser jag att en del partier i denna bild kommer bli helt svarta i den blå färgkanalen.

Genom att klicka på den lilla ikon som finns i den övre, högra hörnet av histogramfönstret visar Lightroom de färger som ligger utanför Adobe RGB:s omfång genom att rödfärga dem.

Byter jag arbetsfärgrymd till Prophoto RGB ser jag att även de allra gulaste partier får plats innanför det omfång som Prohoto kan hantera.

Det bekräftas också på bilden, eftersom det nu inte finns något parti som är rödfärgat. 

Genom att klicka på ikonen till vänster i histogramfönstret kan jag också kontrollera om min skärms färgomfång räcker till för att återge hela det omfång som bilden har. 

De delar som här är blåfärgade har ett färgomfång som överstiger det som min bärbara dators skärm kan återge korrekt.

Nya verktyg

Adobe har ändrat de de grundläggande inställningarna. I tidigare versioner heter verktygen Exponering, Återställning, Fyllnadsljus, Svärta, Intensitet och Kontrast. I de nya versionerna heter motsvarande inställningar Exponering, Kontrast, Högdagrar, Skuggor, Vita och Svärta. De nya verktygen påverkar också andra delar av valörskalan. Exponering, som tidigare framförallt påverkade högdagrar och mellantoner, ändrar numera mellantonerna. Det är Högdagrar som påverkar de ljusgrå tonerna och Vita påverkar de allra ljusaste tonerna. Likaså påverkar Skuggor framförallt de mörkgrå valörerna och Svärta de allra mörkaste. 

När du öppnar en ny bild är reglagen alltid stående i mitten. Vill du göra ett parti ljusare väljer du den inställning som motsvarar den delen av valörskalan och drar reglaget åt höger. Ännu enklare blir det i Lightroom om du klickar på histogrammet och drar reglaget åt höger för att lätta upp, åt vänster för att mörka ner motsvarande ton. När du klickar på en ton i mitten av valörskalan aktiveras Exponering, när du klickar på en ljusare ton aktiveras Högdagrar och om du klickar på de allra ljusaste tonerna aktiveras Vita.

 Skillnader i bildkvalitet

Jag har öppnat flera bilder i Camera Raw 6 (den version som följde med Photoshop CS5) och Camera Raw 7, versionen som kommer med Lightroom 4 och Photoshop CS6. När jag jämför bilder som jag konverterat i de två versionerna av programmet hittar jag tre delar där jag ser en väsentlig skillnad. 

För mig är den viktigaste förbättringen högdageråtergivningen vid överexponerade bilder. Öppnar jag en överexponerad bild i CR6 som jag justerar med Exponering och Återställning, har jag ibland svårt att få in alla färger på ett snyggt sätt. Om jag tar upp samma bild i CR7 och justerar bilden med Högdager och Vita, kan jag plocka fram betydligt mer valörer i högdagrarna. Färgåtergivningen i dessa återhämtade partier blir också bättre, utan de fula färgstick som då och då kom fram vid en alltför kraftig Återställning. 

Även om jag använder maximal inställning på Återhämtning i Camera Raw 6 klarar inte programmet av att hämta hem de allra ljusaste högdagrarna i denna extremt högkontrastiga bild.

Här har jag konverterat bilden i Lightroom 4, som använder sig av Camera Raw 7. Återgivningen i de allra ljusaste högdagrarna är betydligt mer nyanserad och valörrik. Detta trots att jag inte har dragit reglaget »Vita« till maximal återhämtning av högdagrarna.

Nästa funktion som fått en ordentlig uppryckning är Klarhet (Clarity). Klarhet förbättrar separationen mellan närliggande valörer och tar bort det lite platta, onyanserade utseendet som en del bilder får. Men när jag lade på mycket av klarhet i den äldre versionen fick jag ofta en ful kanteffekt. Det såg ut som en dåligt gjord HDR-bild. 

I Camera Raw 6, inkluderad Photoshop CS5, har jag lagt »Klarhet« på ett värde på 80 för att förbättra separationen i mellantonerna.

I Camera Raw7, inkluderad i Photoshop CS6, behöver jag inte gå så högt i inställningarna på »Klarhet«. Trots ett betydligt lägre värde får bilden en förstärkt separation av mellantonerna.

I CR7 kan jag använda klarhet utan att få de problemen. Samma värde på klarhet i CR7 ger också betydligt större synbar effekt i bilden. Om jag har använt ett värde på +80 i CR6 för att nå önskad effekt kan jag använda halva det värdet i CR7. Slutresultatet ser också bättre ut. Hela den bakomliggande matematiken som används för att räkna fram effekten verkar ha gjorts om till det bättre. 

Den tredje förbättringen som jag ser är korrigeringen av kromatisk aberration. Objektiv med kromatisk aberration ger dessa irriterande röda och gröna linjer på ömse sidor om en linje med hög kontrast. Dessa brister i objektivets korrigering fanns ju redan när vi hade film i kameran, men den höga upplösningen på dagens sensorer gör att kromatisk aberration syns så mycket tydligare.

I tidigare versioner av Camera Raw fanns det en möjlighet att korrigera detta genom att dra i två reglage, Korrigera röd/cyan kant och Korrigera blå/gul kant. Med en del testande gick det att få fram en bra korrigering, men det tog tid och blev inte alltid helt perfekt.

Nu finns bara en kryssruta, Ta bort kromatisk avvikelse, och resultatet blir bättre än vad jag fått tidigare. Enklare, snabbare och med bättre resultat.