20 Okt 2020 | Tommy Arvidson

Svenska bokförlag med fotoboksutgivning

Alster förlag
https://www.alsterforlag.se/
Ett förlag som tydligt deklarerar de villkor som nästan alla fotoboksförlag arbetar med. Nämligen att det sällan skapas några vinster vid fotoboksutgivning och att man därför måste förlita sig på att upphovspersonen bidrar med stipendie eller egna pengar, alternativt att man gör en crowdfunding kampanj.

Art and theory publishing
http://www.artandtheory.org
Konstboksförlag med intresse för fotografi. Har bland annat gett ut Tuija Lindströms ”A Dream If Ever There Was” One samt ”Contemporary Swedish Photography”.

Balkong förlag
http://www.balkongforlag.se
Arkitektur, natur och svensk skärgård. Förlaget gav 2007 ut ”Sjömärken” av Jan Rietz, som torde vara Sveriges till formatet största bok (34 × 49 cm stor).

Bam Boom Books
https://bamboombooks.se/books
Så här presenterar man sig: ”bokförlaget som ger ut det vackra, det oväntade, det inspirerande.” Man inriktar sig på fotografi, konst, arkitektur, kulturhistoria och pop.

Blackbook publications
http://www.blackbookpublications.com
Är egentligen inte ett förlag, utan en plattform för distribution av fotoböcker. Ett slags kollektiv. Simon Mlangeni-Berg och Kalle Sanner, grundarna av förlaget, ger ut sina böcker här.

Bokförlaget Arena
http://www.arenabok.se
Förlag med varierad utgivning. Nästan alla titlar innehåller bild i någon form. Arkitektur, och resehandböcker blandas med fotografmonografier och konstböcker.

Boris Press
https://www.borispress.com
Ett förlag som arbetar med kamerabaserad konst. Ger bland annat ut Dawids böcker.

Breadfield press
http://breadfield.com
Har sedan 2015 arrangerat Landskrona Foto & Breadfield Dummy Award i samarbete med Landskrona Fotofestival. Man ger även ut egenproducerade titlar. Breadfield press samarbetar med ett antal mindre förlag i The Photobook Collective.

Dokument press
http://www.dokument.org
Grafittilitteraturens högborg. Mycket handlar om Street art, men man intresserar sig också för böcker om surfing och andra sporter.

Jon Brunberg förlag
https://jonbrunbergforlag.se
Ger ut böcker och konstbokverk som är producerade av konstnärer. Flera av förlagets böcker är en del av ett större konstnärligt projekt där boken ingår som en naturlig del.

Journal photobooks
https://journal-photobooks.com
Ett av de förlag som betytt mest för svensk fotografis internationella anseende. Ger bara ut fotoböcker, det vill säga böcker som helt utgår från fotografens vision.

Kult Books
https://www.kultbooks.com/
Ett Stockholmsbaserat förlag som ger ut böcker i små upplagor. Fotoböcker och linsbaserad konst. Så här presenterar de sig: Kult embraces personal artistic approach and visual language. The physical form of the books are of high importance to Kult and every project is designed in detail together with the artist to support the concept of the work.

Libraryman
http://www.libraryman.se
Ett förlag som kännetecknas av hög kvalitet, små upplagor och en internationell katalog.

Livraison books
https://www.livraison.se
Ett stockholmsförlag som är lierade med formgivarna Sandberg & Timonen. Ger ofta ut Martina Hoogland Ivanows böcker.

Max Ström
http://www.maxstrom.se
Ett Bonniersföretag som ger ut livstilsböcker, barnböcker och fotoböcker. Storslagna presentböcker som till exempel Tore Hagmans /Staden vid havet/ blandas med svartvita poetiska skildringar som Europea av Joakim Kocjancic. Max Ström satsar allt mer på böcker som utgår från en enskild fotografs arbete.

Moon space books
http://moonspacebooks.com/index.html
Fotografi och konstböcker i små upplagor.

Museum paper
https://www.museumstudio.se/category/paper
Man gör artists books och zines, ofta i nära samarbete med upphovsmannen. Böckerna designas av systerföretaget Museum Studio.

Null and Void Books
http://nullandvoidbooks.com
Ett förlag i Lund som gör böcker inom området kultur och konst.

OEI Editör
http://www.oei.nu
Bokförlag som står nära kulturtidskriften OEI. Artist Books, konstteori, och texter om fotografi.

Pequod press
http://www.pequod.se
Fotografi, poesi och skönlitteratur.

Praun & Guermouche
https://praun-guermouche.com
Lägger stor vikt vid boken som fysiskt objekt. Förutom bokproduktion har man ett showroom samt ett bibliotek.

Rojal
https://www.rojal.se
Handgjorda böcker i små upplagor är kännemärket för detta förlag.

Sailor Press
http://www.sailorpress.com
Formgivaren Matilda Plöjel gör böcker med tonvikt på form. Oftast böcker som ligger nära termen ”artist books”.

Skreid publishing
http://www.skreidpublishing.com
Ett svensk-norskt fotoboksförlag som även samarbetar med andra europeiska förlag.

Tira Books
https://tirabooks.se
Ett förlag som mest sysslar med dokumentära berättelser.

Trema förlag
https://tremaforlag.se
Ett Stockholmsbaserat förlag som helst sysslar med fotografi och arkitektur.

Votum förlag (tidigare Gullers)
http://www.votumforlag.se
Ett Örebrobaserat förlag med viss förkärlek för landsbygd och natur. Ger även ut kok- och presentböcker.

 

Eftersom fotografi kan ses som ett internationellt språk så produceras många böcker med svensk fotografi av utländska förlag. Några exempel är Tyska Kerher, Kerber och Steidl. Engelska Mack och Dewi Lewis och franska André Frère Éditions.