Medlemsansökan

Som yrkesverksam eller studerande inom det fotografiska fältet kan du söka medlemskap i Svenska Fotografers Förbund. Som studerande räknas även du som har tidsbegränsad praktikplats som assistent hos en verksam fotograf. Förbundets medlemskår består i stort av bildbehandlare och fotografer inom såväl stillbild som rörligt. 

Våra medlemmar har många förmåner, bland andra dessa: 
– Förmånlig och medlemsexklusiv fotografförsäkring hos Gefvert
– Hjälp med förhandlingar, avtal och arvoden
– Gratis prenumeration på Fotografisk Tidskrift
– Möjlighet att söka press- eller yrkeslegitimation
– Möjlighet att söka medlemsspecifika stipendier
– Kostnadsfri exponering i tjänsten Sök Fotograf
Läs mer om alla förmåner

Ansökningsprocessen 
När du skickat in en komplett ansökan ska den godkännas av förbundets styrelse innan du blir medlem. Nya ansökningar bedöms löpande, och det kan ta mellan ett par arbetsdagar och upp till två veckor att bli godkänd. Vid godkänd ansökan skickas en faktura på medlemsavgiften till dig, och när den är betald räknas du som aktiv medlem.

Medlemskrav
För att bli medlem behöver du i ansökan visa att du är yrkesverksam, studerande inom fältet (minst ettårig yrkesförberedande utbildning) eller förvaltar rättigheter efter avliden fotograf. Hur du gör det framgår i ansökan.   

Vad kostar det per år?
För egna företagare (avdragsgill): 1984 kr + moms
För anställd fotograf (avdragsgill för arbetsgivare): 1064 kr + moms 
För studerande/assistent på skola eller praktikplats: 564 kr + moms  
För förvaltare av rättigheter efter avliden fotograf: 5 952 kr + moms för de första 3 åren och därefter årligen 1 984 kr + moms

För agenturer: baserat på årsomsättning, 0–150 000 kr: 1 984 kr + moms, 150 001–500 000 kr: 3 968 + moms, 500 001 kr och mer: 7 936 kr + moms

Som befintlig förbundsmedlem finns också möjligheten att addera medlemskap i Fotoförfattarna för 170 kr per år. 

För alla medlemskap tillkommer:
Förbundsavgift på 120 kr per år.
Inträdesavgift på 120 kr för alla nya medlemmar (engångsavgift).

Länk till Svenska Fotografers Förbunds stadgar

Ansökan

För dig som söker studentmedlemskap gäller att du går på konstskola, yrkesutbildning eller yrkesförberedande utbildning för fotograf, film/tv-fotograf/video, bildbehandlare/retuschör på minst ett år, minst halvtid (inom ämnet).

Ange namnet på din skola om du studerar, eller din tidsbegränsade praktikplats om du är assistent.

Ange den linje/det program du följer.

Om du inte har en hemsida som visar ditt arbete så kan du behöva komplettera din ansökan med material som visar att du är yrkesverksam.

Vid återinträde i förbundet behöver du inte betala inträdesavgiften på 120 kr.

Medlemskap i Fotoförfattarna kostar 170 kronor per år.

Jag godkänner att förbundet enligt GDPR hanterar mina personuppgifter.

Dessa allmänna villkor gäller när du tecknar medlemskap i Svenska Fotografers Förbund eller en prenumeration på Fotografisk Tidskrift. Läs villkoren i sin helhet här.

Jag godkänner att förbundet har rätt att för min räkning teckna avtal om överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätt i de fall det inte är möjligt att söka tillstånd hos mig som enskild rättig`hetshavare och jag har svårt att bevaka nyttjandet av rättigheterna. Förbundet har rätt att bevaka, inkassera och fördela ersättning som utgår genom avtal som grundar sig på bestämmelser i upphovsrättslagen om avtalslicens (t ex avtal om kopiering i skolor och vidaresändning i TV), samt avtal om upphovsrättsliga nyttjanden som berör ett flertal inom yrkeskåren. Observera att detta förvaltningsuppdrag inte ersätter eller kolliderar med dina egna avtal. Läs mer om hur vi gör detta genom Bildupphovsrätt i Sverige, Bonus Copyright Access och Copyswede.

Jag vill bli kontaktad av SFF:s partner Gefvert försäkringsförmedlare om medlemsexklusiv fotografförsäkring och samtycker till att mina personuppgifter delas med dem.