Medlemsansökan

Gå med i Nordens största och äldsta fotograforganisation. Våra medlemmar har många förmåner. Du får marknadens bästa fotograf-försäkring, fri juridisk rådgivning, gratis prenumeration på Fotografisk Tidskrift, press- eller yrkeslegitimation, ansöka om gesällbrev, möjlighet att söka flera stipendier, och synas i tjänsten Sök Fotograf. Läs mer om alla förmåner

 • Fyll i din mailadress ovan.

Ansök

 • Är du student fyller du i ditt personnummer här
 • Om du inte har en hemsida som visar ditt arbete så kan du behöva att komplettera din ansökan med material som visar att du är yrkesverksam.
  Vad kostar det? 1920 kr + moms i serviceavgift för egna företagare (avdragsgill) Cirka 200 kronor/månaden 1000 kr + moms för anställd fotograf (avdragsgill för arbetsgivare) Cirka 100 kronor/månaden 500 kr + moms för studerande/assistent på skola eller praktikplats. Cirka 50 kronor/månaden Medlemskap hos Fotoförfattarna: 170 kr per år.
 • Som referensperson godkänner vi någon av dina uppdragsgivare/agent/bildbyrå, annan fotograf som är medlem i SFF, gallerist som visat dina bilder. Om du är anställd skriver du arbetsgivares namn och mailadress. Om du är student skriver du din lärares namn och mailadress.
 • Ange namnet på din skola eller, om du är assistent, din tidsbegränsade praktikplats.
 • Är du studerande - ange ovan vilken linje/program du följer.
 • När startade du utbildningen / praktiken och när beräknar du vara klar?
  Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning och att förbundet har rätt att för min räkning teckna avtal om överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätt.
  Jag godkänner att mina personuppgifter vidarebefordras till Gefvert så att de kan kontakta mig angående deras försäkringar för dig som SFF-medlem.