Medlemsansökan

Som yrkesverksam eller studerande inom det fotografiska fältet kan du söka medlemskap i Svenska Fotografers Förbund. Som studerande räknas även du som har tidsbegränsad praktikplats som assistent hos en verksam fotograf. Förbundets medlemskår består i stort av bildbehandlare och fotografer inom såväl stillbild som rörligt. 

Våra medlemmar har många förmåner, bland andra dessa: 
– Marknadens bästa fotograf-försäkring
– Hjälp med avtal och arvoden
– Gratis prenumeration på Fotografisk Tidskrift
– Möjlighet att söka press- eller yrkeslegitimation
– Möjlighet att söka medlemsspecifika stipendier
– Kostnadsfri exponering i tjänsten Sök Fotograf
Läs mer om alla förmåner

Ansökningsprocessen 
När du skickat in en komplett ansökan ska den godkännas av förbundets styrelse innan du blir medlem. Nya ansökningar bedöms löpande, och det kan ta mellan ett par dagar och upp till två veckor att bli godkänd. Vid godkännande skickas en faktura för årsavgiften och när den är betald och noterad hos oss är du formellt medlem.

Medlemskrav
För att bli medlem behöver du i ansökan visa att du är yrkesverksam, studerande inom fältet eller förvaltar rättigheter efter avliden fotograf. Hur du gör detta framgår i ansökan.  

För dig som söker studentmedlemskap gäller att du går på konstskola, yrkesutbildning eller yrkesförberedande utbildning för fotograf, film/tv-fotograf/video, bildbehandlare/retuschör på minst ett år, minst halvtid (inom ämnet). 

Medlemsavgift
För egna företagare (avdragsgill): 1 920 kr + moms
För anställd fotograf (avdragsgill för arbetsgivare): 1 000 kr + moms 
För studerande/assistent på skola eller praktikplats: 500 kr + moms  
För förvaltare av rättigheter efter avliden fotograf: 5 760 kr + moms för de första 3 åren och därefter årligen 1 920 kr + moms
För agentur: baserat på årsomsättning 0–150 000 kr: 1 920 kr + moms, 150 001–500 000 kr: 3 840 + moms, 500 001 kr och uppåt: 7 680 kr moms

Som befintlig förbundsmedlem finns också möjligheten att lägga till medlemskap i Fotoförfattarna för 170 kr per år. 

För alla medlemskap tillkommer:
Förbundsavgift på 100 kr per år.
Inträdesavgift för alla nya medlemmar på 100 kr. 

Länk till Svenska Fotografers Förbunds stadgar (Öppnas i nytt fönster.)

Ansökan

 • Är du anställd så skriver du in arbetsgivarens namn här.
 • Har du enskild firma eller är student så fyller du i ditt personnummer. Är du anställd så skriver du in arbetsgivarens organisationsnummer här.
 • Om du inte har en hemsida som visar ditt arbete så kan du behöva att komplettera din ansökan med material som visar att du är yrkesverksam.
  Vid återinträde i förbundet behöver du inte betala inträdesavgiften på 100 kr.
  Vad kostar medlemskapet? Se avgifter per medlemskategori ovan.
  Om ditt företag har en annan SNI-kod skriver du in den i fältet Annan. Är du osäker på vilken kod det är så kan du söka fram den genom att klicka här.
 • Ange namnet på din skola om du studerar, eller din tidsbegränsade praktikplats om du är assistent.
 • Är du studerande - ange ovan vilken linje/program du följer.
 • Ange om det är hel- eller deltidsstudier i procent samt utbildningens längd ÅÅMM - ÅÅMM.
 • Om du söker medlemskap som agentur ska du ange omsättningen för det senaste verksamhetsåret.
  Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
  Jag godkänner att förbundet har rätt att för min räkning teckna avtal om överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätt: Dels avtal som grundar sig på bestämmelser om avtalslicens i upphovsrättslagen, dels avtal om upphovsrättsliga nyttjanden och ekonomiska frågor som rör ett flertal medlemmar samt bevaka, inkassera och fördela ersättning som utgår med stöd av dessa avtal (t ex avtal om kopiering i skolor och vidaresändning i TV.)
  Om jag svarar ja godkänner jag att mina personuppgifter vidarebefordras till Gefvert så att de kan kontakta mig angående deras försäkringar för SFF-medlemmar.