Medlemsansökan

Som yrkesverksam eller studerande inom det fotografiska fältet kan du söka medlemskap i Svenska Fotografers Förbund. Som studerande räknas även du som har tidsbegränsad praktikplats som assistent hos en verksam fotograf. Förbundets medlemskår består i stort av bildbehandlare och fotografer inom såväl stillbild som rörligt. 

Våra medlemmar har många förmåner, bland andra dessa: 
– Marknadens bästa fotograf-försäkring
– Hjälp med förhandlingar, avtal och arvoden
– Gratis prenumeration på Fotografisk Tidskrift
– Möjlighet att söka press- eller yrkeslegitimation
– Möjlighet att söka medlemsspecifika stipendier
– Kostnadsfri exponering i tjänsten Sök Fotograf. Läs mer om alla förmåner

Ansökningprocessen
När du skickat in en komplett ansökan ska din ansökan godkännas av förbundets styrelse innan du blir medlem. Ansökningsprocessen tar en till tre veckor.

Medlemskrav
För att bli medlem behöver du i ansökan visa att du är yrkesverksam eller studerande inom fältet. Hur du gör det framgår i ansökan.

Du som studerar heltid på en utbildning med inriktning fotografi som varar minst ett år erbjuds nu kostnadsfritt medlemskap i Svenska Fotografers Förbund 2021.

Ansökan

 • Är du student fyller du i ditt personnummer här
 • Om du inte har en hemsida som visar ditt arbete så kan du behöva att komplettera din ansökan med material som visar att du är yrkesverksam.
  Vid återinträde i förbundet behöver du enbart fylla fälten ovan i ansökan.
  Vad kostar det? 1920 kr + moms i serviceavgift för egna företagare (avdragsgill). Inträdesavgift på 100kr samt förbundsavgift på 100 kr tillkommer. 1000 kr + moms för anställd fotograf (avdragsgill för arbetsgivare). Inträdesavgift på 100kr samt förbundsavgift på 100 kr tillkommer. 500 kr + moms för studerande/assistent på skola eller praktikplats.  Medlemskap hos Fotoförfattarna: 170 kr per år.
 • Som referensperson godkänner vi någon av dina uppdragsgivare/agent/bildbyrå, annan fotograf som är medlem i SFF, gallerist som visat dina bilder. Om du är anställd skriver du arbetsgivares namn och mailadress. Om du är student skriver du din lärares namn och mailadress.
 • Ange namnet på din skola eller, om du är assistent, din tidsbegränsade praktikplats.
 • Är du studerande - ange ovan vilken linje/program du följer.
 • Ange om det är hel- eller deltidsstudier i procent samt utbildningens längd ÅÅMM - ÅÅMM.
  Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning och att förbundet har rätt att för min räkning teckna avtal om överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätt.
  Jag godkänner att mina personuppgifter vidarebefordras till Gefvert så att de kan kontakta mig angående deras försäkringar för dig som SFF-medlem.