Medlemsansökan

Som yrkesverksam eller studerande inom det fotografiska fältet kan du söka medlemskap i Svenska Fotografers Förbund. Som studerande räknas även du som har tidsbegränsad praktikplats som assistent hos en verksam fotograf. Förbundets medlemskår består i stort av bildbehandlare och fotografer inom såväl stillbild som rörligt. 

Våra medlemmar har många förmåner, bland andra dessa: 
– Marknadens bästa fotograf-försäkring
– Hjälp med förhandlingar, avtal och arvoden
– Gratis prenumeration på Fotografisk Tidskrift
– Möjlighet att söka press- eller yrkeslegitimation
– Möjlighet att söka medlemsspecifika stipendier
– Kostnadsfri exponering i tjänsten Sök Fotograf. Läs mer om alla förmåner

Ansökningsprocessen 
När du skickat in en komplett ansökan ska den godkännas av förbundets styrelse innan du blir medlem. Nya ansökningar bedöms den första vardagen i varje månad. Ansökningar ska därför kommit in sista dagen i månaden.

Medlemskrav
För att bli medlem behöver du i ansökan visa att du är yrkesverksam, studerande inom fältet eller förvaltar rättigheter efter avliden fotograf. Hur du gör det framgår i ansökan.   

Vad kostar det per år?
För egna företagare (avdragsgill): 1920 kr + moms
För anställd fotograf (avdragsgill för arbetsgivare): 1000 kr + moms 
För studerande/assistent på skola eller praktikplats: 500 kr + moms  
För förvaltare av rättigheter efter avliden fotograf: 5 760 kr + moms för de första 3 åren och därefter årligen 1 920 kr + moms
Som befintlig förbundsmedlem finns också möjligheten att addera medlemskap i Fotoförfattarna för 170 kr per år. 

För alla medlemskap gäller:
Förbundsavgift på 100 kr per år tillkommer. Inträdesavgift för nya medlemmar på 100 kr tillkommer. 

Du som studerar heltid på en utbildning med inriktning fotografi som varar minst ett år erbjuds nu kostnadsfritt medlemskap i Svenska Fotografers Förbund 2022.
Länk till Svenska Fotografers Förbunds stadgar

Ansökan

 • Är du student fyller du i ditt personnummer här
 • Om du inte har en hemsida som visar ditt arbete så kan du behöva att komplettera din ansökan med material som visar att du är yrkesverksam.
  Vid återinträde i förbundet behöver du enbart fylla fälten ovan i ansökan.
  Vad kostar medlemskapet? Se avgifter per medlemskategori ovan.
 • Ange namnet på din skola eller, om du är assistent, din tidsbegränsade praktikplats.
 • Är du studerande - ange ovan vilken linje/program du följer.
 • Ange om det är hel- eller deltidsstudier i procent samt utbildningens längd ÅÅMM - ÅÅMM.
  Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
  Jag godkänner att förbundet har rätt att för min räkning teckna avtal om överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätt: Dels avtal som grundar sig på bestämmelser om avtalslicens i upphovsrättslagen, dels avtal om upphovsrättsliga nyttjanden och ekonomiska frågor som rör ett flertal medlemmar samt bevaka, inkassera och fördela ersättning som utgår med stöd av dessa avtal (t ex avtal om kopiering i skolor och vidaresändning i TV.)
  Jag godkänner att mina personuppgifter vidarebefordras till Gefvert så att de kan kontakta mig angående deras försäkringar för dig som SFF-medlem.