Medlemsansökan

Det är bra att vara medlem Nordens största och äldsta fotograforganisation. Våra medlemmar får många förmåner (till exempel marknadens mest förmånliga fotograf-försäkring och gratis marknadsföring genom Sök Fotograf) och tillsammans kan vi påverka villkoren för vår bransch.

 • Fyll i din mailadress ovan.

 

Vad kostar det?

1920 kr + moms i serviceavgift för egna företagare (avdragsgill) Cirka 200 kronor/månaden
1000 kr + moms för anställd fotograf (avdragsgill för arbetsgivare) Cirka 100 kronor/månaden
500 kr + moms för studerande/assistent på skola eller praktikplats. Cirka 50 kronor/månaden

Det tillkommer 100 kronor i inträdesavgift och 100 kronor/år i förbundsavgift.
Medlemskap hos Fotoförfattarna: 170 kr per år.

Det kan ta upp till två veckor att behandla medlemsansökan. Medlemskapet är personligt.

Ansök

 • Är du student fyller du i ditt personnummer här
 • Om du inte har en hemsida som visar ditt arbete så kan du behöva att komplettera din ansökan med material som visar att du är yrkesverksam.
 • Som referensperson godkänner vi någon av dina uppdragsgivare/agent/bildbyrå, annan fotograf som är medlem i SFF, gallerist som visat dina bilder. Om du är anställd skriver du arbetsgivares namn och mailadress. Om du är student skriver du din lärares namn och mailadress.
 • Ange namnet på din skola eller, om du är assistent, din tidsbegränsade praktikplats.
 • Är du studerande - ange ovan vilken linje/program du följer.
 • När startade du utbildningen / praktiken och när beräknar du vara klar?
  Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning och att förbundet har rätt att för min räkning teckna avtal om överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätt.
  Jag godkänner att mina personuppgifter vidarebefordras till Gefvert så att de kan kontakta mig angående deras försäkringar för dig som SFF-medlem.