Gesäll- och mästarbrev

Syftet med Gesällprovet är att visa att yrkesverksamma innehar och behärskar de kunskaper som är relevanta för att kunna utöva sitt yrke på ett professionellt sätt. Ett godkänt Gesällprov visar att man är en del av ett mångårigt yrkesnätverk av Gesäller och Mästare inom vitt skilda yrkesgrupper.

Gesäll- och mästarbrev Foto: Ludvig Borgström

Utdelning av gesällbrev i Blå Hallen, Stockholms Stadshus 2017. 
Peter Östergren,
 Erika Petersdotter, 
Göran Ekeberg,
 Rose-Marie Borgström,

och Johan Gunséus
 tar emot sina gesällbrev.

Syftet med gesällprovet är att intyga att yrkesverksamma fotografer innehar och behärskar de kunskaper som är relevanta för att kunna utöva fotografyrket på ett professionellt sätt.
Ett godkänt prov visar att man är del av ett mångårigt yrkesnätverk av gesäller och mästare inom många olika yrkesgrupper. Fotograf är fr o m 2017 godkänt som hantverksyrke i Sveriges Hantverksråd. Gesäll- och Mästarbrevet delas årligen ut under festliga former i samarbete med Sveriges Hantverksföreningar, antingen nära hemorten eller en gång per år i Blå hallen i Stockholms Stadshus. 
Gesällbrevet är personligt och kan inte återkallas.

Vem kan ansöka om gesällbrev?

Du ska vara verksam fotograf och inneha relevanta kunskaper och ha erfarenhet från fotografyrket med minst tre verksamma år, varav två år får räknas från fotografutbildning.

Bedömningen sker tre gånger per år av Fotografernas Yrkesnämnd (FYN). Prövningen består av; inskickade arbetsprover, en skriftlig presentation av bildmaterialet eller en video (Inspelning med en smartphone är ok) och ett skriftligt teknikteoriprov. Provet skickas in digitalt enligt instruktioner från SFF:s kansli. Provmaterial och instruktioner får du efter att du skickat in ansökan och betalat provavgiften.

– Resultatet kan vara godkänd eller icke godkänd. Om FYN ser brister i ansökan under bedömningen kan komplettering av material begäras in.
– Efter godkänt prov skickar FYN ett intyg till den godkända gesällen. Intyget bifogar gesällen sin ansökan till Sveriges Hantverksråd för att få ut sitt gesällbrev.

Du kan ansöka om att göra provet när som helst under året men FYN sammanträder endast vid tre tillfällen per år.
Under 2018 sammanträder FYN efter den 15/1, 15/4 och 15/9. Bedömningen av provet görs inom två veckor från dessa datum.

Fotografer med 10-årig yrkesvana eller längre:
Under begränsad tid fram till och med 31/12 2018 har fotografer med 10-års yrkesverksamhet eller mer möjlighet att ansöka om gesällbrev utan att skicka in arbetsprover till prövning. I ansökan skickar fotografen in CV, redovisar länkar och referenser till uppdragsgivare, hemsida, böcker och/eller andra fotografiska produktioner. Dessutom skall referenser från två fotografkollegor intyga yrkesskickligheten. 

Provavgifter:
Medlem i SFF/SPF: 2000:- + moms
Icke medlem: 4000:- + moms
Medlem i SFF/SPF med 10 års yrkeserfarenhet eller mer: 1000:- + moms 
Icke medlem med 10 års yrkeserfarenhet eller mer: 2000:- + moms

En kostnad på 700:- + moms tillkommer från Hantverksrådet för utfärdande av gesällbrevet.

Mästarbrev:
Mästarbrevet är det högsta beviset på yrkesskicklighet inom ett hantverksyrke. Det utfärdas av Sveriges Hantverksråd till de hantverkare som uppfyller de krav som anges i ”Lag och Förordning om Mästarbrev för hantverkare”.
Det bör vara minst två år mellan Gesällbrev och Mästarbrev.
I och med de nya Mästarbrevsbestämmelser som Sverige Hantverksråd antagit i samverkan med vissa branscher finns nu möjligheten att ta sitt Mästarbrev genom att gå en Mästarutbildning, samt ha arbetat i minst sex år eller 10 000 timmar i yrket, inneha Gesällbrev och är aktiv i yrket.

Mästarutbildningen sker på distans med en första träff på Leksands folkhögskola. Mer info om Mästarutbildningen hittar du här
Mästarbrevet kan återkallas om de yrkesetiska riktlinjerna inte följs.

Det Svenska Gesällprovet för Fotografyrket är ett samarbete mellan Svenska Fotografers Förbund, Svenska Porträttfotografers Förbund och Sveriges Hantverksföreningar.

  • Dra filer hit eller
    Accepterade filtyper: pdf.
    Bifoga dina filer i pdf-format. Detta ska ingå i bifogad fil: - Intyg om 3 års erfarenhet och/eller utbildning minst två år. - Registreringsbevis från Bolagsverket.
  • Dra filer hit eller
    Accepterade filtyper: pdf.
    Bifoga din fil som en pdf döpt till: Ditt Namn_gesäll 10+.PDF Detta skall ingå i bifogad fil: - Aktuell CV från minst 10 år av din yrkesverksamhet som fotograf. - Länkar till hemsida, Facebooksida, utgivningar etc. - Två referenser som kan styrka din yrkesverksamhet (telefon och mailadress). - Registreringsbevis från Bolagsverket.