Många goda skäl att vara medlem

Svenska Fotografers Förbund är Nordens största intresseorganisation för de som är yrkesverksamma inom fotografi. Vi vill främja utvecklingen av fotografi och bevaka och befordra fotografins utövares intressen. Ansök här

Som medlem får du tillgång till ett stort antal förmåner och rabatter såsom marknadens bästa fotograf-försäkring, marknadsföring i Sök Fotograf, möjlighet till press- och yrkeslegitimation samt stipendier, rådgivning i såväl juridiska frågor som pris-, marknads- och teknikfrågor. Och mycket mer.

Men du bidrar också till förbundets arbete med allt det som ligger utanför din egen möjlighet att direkt påverka. Tack vare att vi är Nordens största förbund för yrkesverksamma inom fotografi och representerade en bredd av yrkeskåren kan vi licensiera rättigheter kollektivt, med syftet att kompensera inskränkningarna i upphovsrätten och ge mer pengar till dig som upphovsperson, till exempel i IR-ersättning och biblioteksersättning. Vi gör oss hörda och driver fotografers intressen i kultur- och näringspolitiska debatten och verkar som remissinstans gällande alla lagförslag och regeländringar som berör er yrkesverksamma – från upphovsrätten till socialförsäkringssystemet. Som medlem understödjer du också annat viktigt vi gör, som till exempel den mycket uppskattade Prisguiden.

Bli medlem
Ansök här

Ansök här

Ansök om att bli medlem i Nordens största fotograforganisation