Stipendier

Svenska Fotografers Förbund delar årligen ut ett flertal stipendier. Genom IR-ersättningen verkar SFF också för att fotografer ska ersättas då deras verk fotokopieras. Förbundet är också en del av Författarfonden som fördelar stipendier ur biblioteksersättningen. Foto: Martina Holmberg. 

Stipendier Foto: Martina Holmberg, stipendiat 2021.

Martina Holmberg mottog Grez-sur-Loing-stipendiet 2021. Foto: Martina Holmberg

SFFs stipendier

Kavalla-stipendier
Fotoförfattarsektionen inom SFF delar årligen ut sex stipendier till Kavalla, Grekland. Nästa ansökningsperiod öppnar våren 2023. Läs mer

Vistelsestipendium till Paris
Svenska institutet och Fotoförfattarna inom SFF samarbetar kring gästbostad i Paris. Fotoförfattarna disponerar en av Svenska Institutets gästlägenheter under det två första veckorna i mars och de två första veckorna i november för att erbjuda en arbetsvistelse. Nästa ansökningsperiod öppnar våren 2023. Läs mer här

Svenska Fotobokspriset
Fotobokspriset uppmärksammar fotografi i bokform och delas årligen ut av Fotoförfattarna inom SFF. Fem fotoböcker nomineras varav en utses till vinnare, nominerade får 10 000 kr vardera och vinnaren 40 000 kr. Ansökningsperioden för Svenska Fotobokspriset 2023 är 20 september – 15 december 2022. Läs mer om Svenska Fotobokspriset här.

Grez Sur Loing-stipendium
Svenska Fotografers Förbund har samarbetat med Gefvert försäkringsmäklare sedan 1974. Nu erbjuder vi gemensamt medlemmar ett stipendium för vistelse på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing under november månad. Till vistelsestipendiet delas även ett resestipendium ut om 15 000 kr. Ansökan öppnar i januari 2023. Läs mer och ansök här. 

Rese- och utbildningsstipendier
Stipendiet kan sökas av alla medlemmar som vill verka för fotografyrkets utveckling samt för ändamål som kan främja den egna yrkesverksamheten genom kursstipendier och studieresor samt som ekonomiskt understöd till behövande medlemmar. Ansökan öppnar i januari 2023. Läs mer här.

Stipendier och IR