Stipendier

Svenska Fotografers Förbund delar årligen ut ett flertal stipendier. Genom IR-ersättningen verkar SFF också för att fotografer ska ersättas då deras verk fotokopieras. Förbundet är också en del av Författarfonden som fördelar stipendier ur biblioteksersättningen. Foto: Louise Enhörning

Stipendier

SFFs stipendier

Kavalla-stipendier
Fotoförfattarsektionen inom SFF delar årligen ut sex stipendier till Kavalla, Grekland. Ansökan för 2022 är öppen till 15 december 2021. Läs mer

Vistelsestipendium till Paris
Svenska institutet och Fotoförfattarna inom SFF samarbetar kring gästbostad i Paris. Fotoförfattarna disponerar en av Svenska Institutets gästlägenheter under det två första veckorna i mars och de två första veckorna i november för att erbjuda en arbetsvistelse. Nästa ansökningsperiod är 1 mars– 15 april 2022 (för vistelse i nov 2022). Läs mer här

Svenska Fotobokspriset
Fotobokspriset uppmärksammar fotografi i bokform och delas årligen ut av Fotoförfattarna inom SFF. Fem fotoböcker nomineras varav en utses till vinnare, nominerade får 10 000 kr vardera och vinnaren 40 000 kr. Ansökan är öppen till 15 december 2021. Läs mer och ansök här

Grez Sur Loing-stipendium
Svenska Fotografers Förbund har samarbetat med Gefvert försäkringsmäklare sedan 1974. Nu erbjuder vi gemensamt medlemmar ett stipendium för vistelse på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing under november månad. Till vistelsestipendiet delas även ett resestipendium ut om 15 000kr. Ansökan är stängd för 2021 och öppnar vårterminen 2022. 

Rese- och utbildningsstipendier
Stipendiet kan sökas av alla medlemmar som vill verka för fotografyrkets utveckling samt för ändamål som kan främja den egna yrkesverksamheten genom kursstipendier och studieresor samt som ekonomiskt understöd till behövande medlemmar. Ansökan är stängd för 2021 och öppnar vårterminen 2022. Läs mer här

Stipendier och IR