Stipendier

Svenska Fotografers Förbund delar årligen ut ett flertal stipendier. Genom IR-ersättningen verkar SFF också för att fotografer ska ersättas då deras verk fotokopieras.

Stipendier @Hendrik Zeltler, Kavallastipendiat 2012

SFF:s rese- och utbildningsstipendier
Stipendiet kan sökas av alla medlemmar som vill verka för fotografyrkets utveckling samt för ändamål som kan främja den egna yrkesverksamheten genom kursstipendier och studieresor samt som ekonomiskt understöd till behövande medlemmar. Läs mer

Kavalla-stipendier
Fotoförfattarsektionen inom SFF delar årligen ut fem stipendier till Kavalla, Grekland. Läs mer

Grez Sur Loing-stipendium
Svenska Fotografers Förbund har samarbetat med Gefvert försäkringsmäklare sedan 1974. Nu erbjuder vi gemensamt medlemmar ett stipendium för vistelse på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing under november månad. Till vistelsestipendiet delas även ett resestipendium ut om 15 000kr. Läs mer

IR-ersättning
Fotografer som har bilder i böcker, tidningar och tidskrifter, utgivna för den svenska marknaden kan ansöka om IR (Individuell reprografiersättning). Läs mer

Stipendier och IR