Stipendier

Svenska Fotografers Förbund delar årligen ut ett flertal stipendier. Genom IR-ersättningen verkar SFF också för att fotografer ska ersättas då deras verk fotokopieras. Förbundet är också en del av Författarfonden som fördelar stipendier ur biblioteksersättningen.

Stipendier

Kavalla-stipendier
Fotoförfattarsektionen inom SFF delar årligen ut sex stipendier till Kavalla, Grekland. Nästa stipendieutlysning är hösten 2021. Läs mer

Grez Sur Loing-stipendium
Svenska Fotografers Förbund har samarbetat med Gefvert försäkringsmäklare sedan 1974. Nu erbjuder vi gemensamt medlemmar ett stipendium för vistelse på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing under november månad. Till vistelsestipendiet delas även ett resestipendium ut om 15 000kr. Ansökan är stängd för 2021. 

SFF:s rese- och utbildningsstipendier
Stipendiet kan sökas av alla medlemmar som vill verka för fotografyrkets utveckling samt för ändamål som kan främja den egna yrkesverksamheten genom kursstipendier och studieresor samt som ekonomiskt understöd till behövande medlemmar. Ansökan är stängd för 2021. 

Stipendier ur Författarfonden
Varje år (höst och vår) kan alla som är upphovspersoner till böcker som finns på folk- och skolbibliotek söka stipendier ur författarfonden. Det gäller fotografer, illustratörer, författare eller översättare.
Stipendiepengarna kommer från biblioteksersättningen, dvs. det som staten betalar för varje utlånad bok på bibliotek. Ansökningsperioden är 20 augusti – 20 september.  Läs mer

IR-ersättning
Fotografer som har bilder i böcker, tidningar och tidskrifter, utgivna för den svenska marknaden kan ansöka om IR (Individuell reprografiersättning). Läs mer

Stipendier och IR