Stipendier

Söker du bidrag för att utveckla ditt skapande eller genomföra ett projekt? SFF delar årligen ut stipendier till ett värde av 165 000 kronor. Bland annat rese- och utbildningsstipendier, vistelsestipendium till Grez-sur-Loing, Kavalla och Paris, samt Svenska Fotobokspriset. Vi informerar självklart också medlemmar löpande om andra sökbara stipendier. 

SFF:s stipendier

Rese- och utbildningsstipendier
Stipendiet kan sökas av alla medlemmar som vill verka för fotografyrkets utveckling samt för ändamål som kan främja den egna yrkesverksamheten genom kursstipendier och studieresor samt som ekonomiskt understöd till behövande medlemmar. Ansökan är öppet 16 januari – 15 april 2023. Läs mer här.

Grez Sur Loing-stipendium
Svenska Fotografers Förbund har samarbetat med Gefvert försäkringsmäklare sedan 1974. Nu erbjuder vi gemensamt medlemmar ett stipendium för vistelse på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing under november månad. Till vistelsestipendiet delas även ett resestipendium ut om 15 000 kr. Ansökan är öppen 16 januari – 15 april 2023. Läs mer och ansök här. 

Vistelsestipendium till Paris
Svenska institutet och Fotoförfattarna inom SFF samarbetar kring gästbostad i Paris. Fotoförfattarna disponerar en av Svenska Institutets gästlägenheter under det två första veckorna i mars och de två första veckorna i november för att erbjuda en arbetsvistelse. Nästa ansökningsperiod är 22 mars – 21 april 2023 (avser vistelse i november 2023). Läs mer här.

Kavalla-stipendier
Fotoförfattarsektionen inom SFF delar årligen ut sex stipendier till Kavalla, Grekland. Nästa ansökningsperiod är våren 2023. Läs mer här.

Svenska Fotobokspriset
Fotobokspriset uppmärksammar fotografi i bokform och delas årligen ut av Fotoförfattarna inom SFF. Fem fotoböcker nomineras varav en utses till vinnare, nominerade får 10 000 kr vardera och vinnaren 40 000 kr. Nästa ansökningsperiod öppnar hösten 2023. Läs mer om Svenska Fotobokspriset här.