Byggnads kulturstipendium

Sedan 1966 delar Svenska Byggnadsarbetareförbundet varje år ut ett antal kulturstipendier.

Sedan 1966 delar Svenska Byggnadsarbetareförbundet varje år ut ett antal kulturstipendier. De kan fås för genomförda värdefulla insatser och för fortsatt arbete inom kulturområdet i syfte att göra det möjligt att förverkliga en idé eller ett projekt samt för vidareutbildning.

Ansökan till 2022 års stipendier: Ansökningstiden pågår från 1 december 2021 till 1 mars 2022.

Läs mer

Stipendier och IR