Byggnads kulturstipendium

Sedan 1966 delar Svenska Byggnadsarbetareförbundet varje år ut ett antal kulturstipendier. Ansökningsperiod för 2021 börjar i december 2020.

Sedan 1966 delar Svenska Byggnadsarbetareförbundet varje år ut ett antal kulturstipendier. De kan fås för genomförda värdefulla insatser och för fortsatt arbete inom kulturområdet i syfte att göra det möjligt att förverkliga en idé eller ett projekt samt för vidareutbildning.

Läs mer

Stipendier och IR