Författarfondens arbetsstipendium

Sveriges författarfond delar årligen ut arbetsstipendier och biblioteksersättning. 

Ansökningsperioden för arbetstipendier hösten 2019 är 20 augusti – 20 september. Ansökan gör du på Författarfondens hemsida där blanketter och information om stipendierna och hur du söker finns, http://www.svff.se. 

Arbetsstipendium kan sökas av författare, översättare, tecknare och fotograf vars bok eller böcker finns på folk- och / eller skolbibliotek. Stipendierna att söka är ett-, tre- och femåriga. 

För mer info besök fondens webbplats eller ta del av vår kortintervju om fondens stipendier med fotoförfattarnas Per Englund här

 

 

Stipendier och IR