Författarfondens arbetsstipendium

Sveriges författarfond delar årligen ut arbetsstipendier och särskild biblioteksersättning. 

Nästa ansökningsperiod för arbetsstipendier infaller 1 februari – 1 mars 2021. Ansökan gör du på Författarfondens hemsida där blanketter och information om stipendierna och hur du söker finns, http://www.svff.se. 

Arbetsstipendium kan sökas av författare, översättare, tecknare och fotograf vars bok eller böcker finns på folk- och / eller skolbibliotek. Stipendierna att söka är ett-, tre- och femåriga. 

För mer info besök fondens webbplats eller ta del av vår kortintervju om fondens stipendier med fotoförfattarnas Per Englund här

Under våren kan du även söka bidrag för resor och internationella utbyten för författarfondens samtliga yrkeskategorier/genrer utlyses fem gånger om året, under 2020 gäller följande ansökningsfrister: 3 februari, 1 april, 3 juni, 1 september samt 2 november. Läs mer här.

Stipendier och IR