Författarfondens arbetsstipendium

Sveriges författarfond delar årligen ut arbetsstipendier och särskild biblioteksersättning. 

Ansökningsperioden för arbetsstipendier är 20 augusti – 20 september 2021. Ansökan gör du på Författarfondens hemsida där blanketter och information om stipendierna och hur du söker finns, http://www.svff.se. 
Som SFF-medlem hittar du inloggningsuppgifter på vår hemsida som inloggad medlem.

Arbetsstipendium kan sökas av författare, översättare, tecknare och fotograf vars bok eller böcker finns på folk- och / eller skolbibliotek. Stipendierna att söka är ett-, tre- och femåriga. 

Information 23 juni 2021: Regeringen har beslutat att författarfonden ska tilldelas 18 milj. kr ur det kris- och stiumulanspaket som riksdagen godkänt idag. Det betyder att höstens stipendieutbud till litterära upphovsmän och kulturjournalister kommer att förstärkas med anledning av de ekonomiska konsekvenser som covid-19 medfört för yrkesverksamma författare m.fl. Ansökningsperioden kommer ändå att vara den vanliga – 20 augusti till 20 september – och utöver de ordinarie fem-, tre-, och ettåriga arbetsstipendierna kommer författarfonden att fördela ett antal extra-stipendier på ett något mindre belopp, så att det samlade stipendieutbudet kan spridas på fler sökande.

För mer info besök fondens webbplats eller ta del av vår kortintervju om fondens stipendier med fotoförfattarnas Per Englund här

Du kan även söka bidrag för resor och internationella utbyten.  Bidrag kan sökas av alla kategorier av litterära upphovsmän: författare, dramatiker, tecknare, fotografer och kulturjournalister samt översättare.  Beslut om bidrag fattas fem gånger per år, med följande ansökningsfrister: 1 februari, 1 april, 1 juni, 1 september samt 1 november. Om de infaller på en helg gäller nästföljande vardag. Läs mer här.

Stipendier och IR