Författarfondens arbetsstipendium

Sveriges författarfond delar årligen ut arbetsstipendier och biblioteksersättning.

Ansökningsperioden öppnar 1 februari; då kommer e-tjänsten att öppna och det kommer att finns blanketter och information på Författarfondens hemsida. Sista ansökningsdag är den 1 mars. 

Mer information till sökande finns på webbplatsen.

Stipendier och bidrag kan sökas direkt på fondens webbplats, http://www.svff.se, via en särskild e-tjänst. Medlemmar i SFF hittar inloggningsuppgifterna på inloggad sida. Direktlänk.

Man kan självklart fortfarande också ladda ner ansökningsblankett från webbplatsen och skicka med vanlig post eller be Författarfonden skicka blankett och information med posten.

Stipendier och IR