Grez Sur Loing

SFF & Gefverts stipendium för vistelse i Grez-sur-Loing, till stipendiet delas även ett resestipendium ut om 15 000kr. Ansökan öppnar sen höst 2020.

Grez Sur Loing

Svenska Fotografers Förbund och Gefvert försäkringsmäklare delar ut ett gemensamt ett stipendium för vistelse i Grez-sur-Loing, Frankrike, under Paris Photo i november månad. Det ingår även ett resestipendium på 15 000 kr.

Fotografen och SFF-medlemmen Lisa Brunzell tilldelades Grez-sur-Loing-stipendiet 2018. Här är hennes berättelse. 

Krav på sökande fotograf
Sökande ska vara medlem i SFF.
Sökande ska arbeta med ett tydligt projekt under vistelsen och ha en tydlig mål- och projektbeskrivning.

Vad vi erbjuder stipendiaten
Rese- och vistelsestipendium på 15 000 kr.
Boende i lägenhet nr 5, separat sovrum, vardagsrum och kokvrå, 40 kvm2.
Studio 19 kvm2.
Möjlighet att ta med en anhörig utan extra kostnader.
Fri tillgång till wifi.
Tillgång till de allmänna utrymmena; salongen, biblioteket, köket, matsalen och trädgården.
Lakan och handdukar tillhandahålls. Tvättmaskin, torktumlare och bra möjligheter att hänga tvätt såväl ute som inne finns.  
Stiftelsens administration i Grez kontaktar dig med mer välkomstinformation.
Om du har en Företagsförsäkring via Gefvert ingår tjänstereseförsäkring samt avbeställningsskydd. Om du inte har tjänstereseförsäkring erbjuder Gefvert försäkringen till rabatterat pris. Ta kontakt med Gefvert kundservice.

Du ansvarar själv för
Inköp av mat och egen matlagning, allt material som hen har behov av under sin vistelse, bokning och köp av flygbiljett och/eller annan transport till och från Grez-sur-Loing. Fotografen ska meddela, minst en vecka före ankomst, intendenten vid Hôtel Chevillon vid vilken tidpunkt du avser anlända till Hôtel Chevillon och att städa lägenheten liksom ateljé/arbetsrum under vistelsen samt inför avresan.

En jury bestående av representanter från Svenska Fotografers Förbund och Gefvert försäkringsmäklare kommer utse stipendiaten i maj. Utdelning av stipendiet sker under SFFs vårfest den 22 maj. Mer information kommer.

Om vistelsen
Verksamheten vid Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing präglas av en traditionsrik och inspirerande miljö med möjlighet till arbete, tankeutbyte och social samvaro bland likasinnade. Gästerna skall vara fotografer, konstnärer, författare, tonsättare eller vetenskapsmän. De löpande angelägenheterna på plats handhas av Madame Kerstin Decroix som är deltidsanställd intendent. Hon talar svenska, franska och engelska.

Ansökan

 • Är du student fyller du i ditt personnummer här
 • Om du inte har en hemsida som visar ditt arbete så kan du behöva att komplettera din ansökan med material som visar att du är yrkesverksam.
  Vid återinträde i förbundet behöver du enbart fylla fälten ovan i ansökan.
  Vad kostar det? 1920 kr + moms i serviceavgift för egna företagare (avdragsgill). Inträdesavgift på 100kr samt förbundsavgift på 100 kr tillkommer. 1000 kr + moms för anställd fotograf (avdragsgill för arbetsgivare). Inträdesavgift på 100kr samt förbundsavgift på 100 kr tillkommer. 500 kr + moms för studerande/assistent på skola eller praktikplats.  Medlemskap hos Fotoförfattarna: 170 kr per år.
 • Som referensperson godkänner vi någon av dina uppdragsgivare/agent/bildbyrå, annan fotograf som är medlem i SFF, gallerist som visat dina bilder. Om du är anställd skriver du arbetsgivares namn och mailadress. Om du är student skriver du din lärares namn och mailadress.
 • Ange namnet på din skola eller, om du är assistent, din tidsbegränsade praktikplats.
 • Är du studerande - ange ovan vilken linje/program du följer.
 • Ange om det är hel- eller deltidsstudier i procent samt utbildningens längd ÅÅMM - ÅÅMM.
  Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning och att förbundet har rätt att för min räkning teckna avtal om överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätt.
  Jag godkänner att mina personuppgifter vidarebefordras till Gefvert så att de kan kontakta mig angående deras försäkringar för dig som SFF-medlem.

Stipendier och IR