Iaspis/Konstnärsnämnden

Iaspis disponerar ett antal ateljéer utomlands för yrkesverksamma bild- och formkonstnärer verksamma i Sverige.

Iaspis disponerar ett antal ateljéer utomlands för yrkesverksamma bild- och formkonstnärer verksamma i Sverige, i samarbete med olika internationella ateljéprogram. Utöver ateljé får du som stipendiat tillgång till en möblerad bostad och ett stipendium för att täcka kostnader för resa och uppehälle under vistelsen.

Mer information hittar du här.

Stipendier och IR