IR-ersättning

Fotografer, illustratörer, konsthantverkare och konstnärer som har bilder i böcker, tidningar och tidskrifter utgivna i Sverige kan söka IR-ersättning.

Vad är IR-ersättning?
Det är en ersättning som bildupphovspersoner som är publicerade i böcker, tidnignar och tidskrifter som är utgivna i Sverige kan söka. Ersättningen är för att publiceringarna kan kopieras inom undervisning i Sverige.

Kan du få ersättning?
Fotografer, illustratörer, konsthantverkare och konstnärer som har bilder i böcker, tidningar och tidskrifter utgivna i Sverige kan söka IR-ersättning. Även efterlevande som ärvt upphovsrätten efter en upphovsperson har rätt till ersättning.

Viktiga datum:
Sista ansökningsdatum: 31 mars 2020
Gäller böcker med utgivningsår: 2015-2019
Gäller tidningar/tidskrifter med publiceringsdatum: 2019
Utbetalning av IR: november/december 2020

Här kan ud läsa mer och söka ersättning – Bildupphovsrätt

Stipendier och IR