IR-ersättning

Finns dina bilder i böcker, tidningar och tidskrifter utgivna i Sverige? Då kan du söka IR-ersättning.  

Vad är IR-ersättning? 
IR står för Individuell reprografiersättning och är en ersättning för den kopiering av bilder som sker på skolor och arbetsplatser runt om i Sverige för internt bruk, till exempel i undervisningssyfte. Upphovsrättsskyddat material får ju inte kopieras och delas fritt. Det gäller även i verksamheten på förskolor, skolor, högskolor och arbetsplatser. Upphovsrättslagens regler om avtalslicens gör det möjligt att licensiera samtliga upphovsrättigheter för detta användande, samlat och på förhand. Detta för att underlätta för användaren och för att säkerställa att upphovspersonerna vars verk kopieras får den ersättning de har rätt till.  

Kan jag få ersättning? 
Om dina bilder finns publicerade i böcker, tidningar och tidskrifter utgivna i Sverige kan du söka IR-ersättning. Även efterlevande som ärvt upphovsrätten efter en upphovsperson har rätt till ersättning. Det gäller inte bara för fotografer utan även för illustratörer, konsthantverkare och konstnärer. 

Hur fungerar det? 
Bonus Copyright Access har i uppdrag av Svenska Fotografers Förbund och 13 andra medlemsorganisationer att teckna kollektiva licenser. Skolan eller arbetsplatsen betalar då en fast summa för sitt nyttjande. IR-ersättning en del av dessa avtal som gäller  kopiering av just bilder. Bildupphovsrätt har sedan på vårt uppdrag hand om det administrativa att samla in uppgifter från fotografer och andra bildskapare vilka bilder ni fått publicerade, och sedan fördela pengarna så rättvist det går enligt tillgänglig statistik på vad som kopieras inom avtalen. 

Vad behöver jag göra? 
31 mars 2022 är sista ansökningsdatum för att söka IR-ersättning för bilder i tidningar med publiceringsår 2021 och i böcker publicerade under åren 2017 – 2021. Från 2021 omfattas även vissa digitala publiceringar, till exempel digitala utgåvor av bok, samt tidning och tidskrift. 

Här kan du läsa mer och söka ersättning – Bildupphovsrätt 

Stipendier och IR