IV-ersättning

Har du sålt ett verk t ex till kommun, kyrka, landsting eller en statlig institution? Då kan du ha rätt till en ersättning.  

Vad är IV-ersättning?
IV står för Individuell visningsersättning och är ett statligt anslag som Bildupphovsrätt ansvarar för att betala ut. Ägare som omfattas är svenska statliga, kommunala och regionala institutioner och bolag (ej statliga aktiebolag), samt kyrkor. Privata ägare omfattas inte, normalt inte heller stiftelser och föreningar.  

Kan jag få ersättning? 
Om du sålt ett eller flera verk t ex till kommun, kyrka, landsting eller en statlig institution kan du söka IV-ersättning. 

Hur fungerar det?
Du registrerar de konstverk som du sålt på Bildupphovsrätts Mina sidor. Varje verk poängsätts efter sitt värde (försäljningspris). För gestaltningar får du extra poäng beroende på verkets placering. 

Det registrerade verket ligger sedan kvar och ger ersättning varje år. Efter det så registrerar du bara det som tillkommit sedan förra året. 

I slutet av november görs den årliga fördelningen av IV som sedan betalas ut i mitten på december. 

Vad behöver jag göra? 
Senast den 15 september 2022 måste du anmäla dina under året sålda verk. 

Här kan du läsa mer och söka ersättning – Bildupphovsrätt 

Stipendier och IR