IV-ersättning

Du som har sålt ett verk t ex till kommun, kyrka, landsting eller en statlig institution kan ha rätt till en ersättning för att verket visas för allmänheten. 

Detta kallas för individuell visningsersättning och är ett statligt anslag som Bildupphovsrätt ansvarar för att betala ut. Läs mer om IV här.

Stipendier och IR