Konstnärsnämnden

Projektbidrag inom bild och form och residens i utlandet. Samtliga stipendier är avsedda för enskilda, främst frilansande konstnärer däribland fotografer.

Stipendier inom Bild och Form hos Konstnärsnämnden:

Konstnärnämnden har utlysningar av stipendier inom bild och form bestående av: 
Arbetsstipendium
Residens i Stockholm
Residens i Berlin, Kapstaden, Johannesburg
Internationellt kulturutbyte och resebidrag

Se ansökningsdatum för Konstnärsnämndens stipendier 2020 här

Mer information om alla stipendier hittar du här

Har du frågor kring Konstnärsnämnden och stipendier, kontakta:
Louise Dahlgren, tfn 08-506 550 68
louise.dahlgren@konstnarsnamnden.se

Konstnärsnämnden stödjer genom Bildkonstnärsfonden yrkesverksamma bild- och formkonstnärer med olika stipendier och bidrag. Genom det internationella programmet Iaspis stödjer vi också deras internationella kontakter och utbyten. Fonden fördelar cirka 88 miljoner kronor varje år till bild- och formkonstnärer och den största delen går till arbetsstipendier.

Stipendier och IR