Konstnärsnämnden

Projektbidrag inom bild och form och residens i utlandet från Konstnärsnämnden.

Stipendier inom Bild och Form hos Konstnärsnämnden:

Aktuella utlysningar

Projektbidrag för bild- och formkonstnärer
Projektbidrag kan sökas av enskilda konstnärer för ett avgränsat experiment eller utvecklingsarbete. Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål, vara tidsbegränsat och ha en budget. Du kan till exempel söka bidrag för att i projektform arbeta med gestaltande experiment och andra arbeten som kan vara svåra att etikettera och som går utanför det du som konstnär hittills arbetat med. Du kan även söka för kollektiva projekt, där du som konstnär samarbetar med en eller flera andra konstnärer eller med andra yrkesgrupper. Bidraget ska användas till kostnader som är direkt knutna till projektet, som exempelvis lön till dig själv och övriga medverkande, material, lokalhyra eller resor. Läs mer
Sista ansökningsdag 15 november.

 

Arbetsstipendier – Arbetsstipendier ska i första hand möjliggöra fortsatt konstnärligt arbete.
Projektbidrag – Bidraget ges till experiment, utvecklingsarbeten eller samarbeten, 
alla med tidplan och budget.
Assistentstipender – Stipendiet ska finansiera en utvecklande arbetsperiod som assistent 
till en erfaren kollega i Sverige eller utomlands.
Dynamostipendiet – Stipendiet tilldelas den som på eget uppdrag skapar nya möjligheter 
för bild- eller formkonstnärer att möta sin publik.
Bildkonstnärsfondens Stora stipendium – Stipendiet ges till framstående bild- eller formkonstnärer som har 
och har haft en stor betydelse för yngre kollegor.
Långtidsstipendier – Stipendierna är som regel tioåriga och ska ge konstnärer arbetsmässig trygghet för att kunna utveckla sin verksamhet.
Stipendium för internationellt kulturutbyte och resebidrag – Detta är ett samlingsnamn för stipendier för utställningar, arbets- och
studievistelser utomlands och för internationella samarbetsprojekt i Sverige.
Residens – Fonden erbjuder även längre residens i Sverige och utomlands.

Bild och form – ansökningstider
Internationellt kulturutbyte: 30 augusti
Resebidrag: 30 augusti
Assistentstipendium: 5 september 
Residens i utlandet: 20 oktober
Projektbidrag: 17 november 
Internationellt kulturutbyte: 27 oktober
Resebidrag: 27 oktober 

Se ansökningsdatum för Konstnärsnämndens stipendier 2018 här 

Mer information om alla stipendier hittar du här

Har du frågor kring Konstnärsnämnden och stipendier, kontakta:
Louise Dahlgren, tfn 08-506 550 68
louise.dahlgren@konstnarsnamnden.se

Stipendier och IR