Konstnärsnämnden

Sök bland annat kriststipendier, arbetsstipendier och projektbidrag hos Konstnärsnämnden. 

Krisstipendium 3:
Nu är utlysningen för Krisstipendium 3 öppen. Sista ansökningsdag är 3 februari. Krisstipendium 3 är en del av det krisstöd som Konstnärsnämnden har fått i uppdrag av regeringen att fördela ut. Vill du veta mer om vem som kan ansöka och hur? Läs mer här.

Arbetsstipendier:
Arbetsstipendiet ska göra det möjligt för dig som konstnär att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete. Stipendiet kan exempelvis användas till arbets- och levnadsomkostnader under en koncentrerad arbetsperiod eller till arbetslokaler, investeringar i utrustning och material. Det finns tre typer av arbetsstipendier: ett-årigt, två-årigt och fem-årigt. Sista ansökningsdag är 11 november 2020. Läs mer här.

Har du frågor kring Konstnärsnämnden och stipendier, kontakta:
Louise Dahlgren, tfn 08-506 550 68
louise.dahlgren@konstnarsnamnden.se

Konstnärsnämnden stödjer genom Bildkonstnärsfonden yrkesverksamma bild- och formkonstnärer med olika stipendier och bidrag. Genom det internationella programmet Iaspis stödjer vi också deras internationella kontakter och utbyten. Fonden fördelar cirka 88 miljoner kronor varje år till bild- och formkonstnärer och den största delen går till arbetsstipendier.

Stipendier och IR