Kulturstöd Göteborgs stad

Det finns flera olika kulturstöd som du inom det fria kulturlivet i Göteborg kan ansöka om. 

Du kan bland annat söka:
Produktionsstöd för film och rörlig bild

Datum för 2021 är inte satta ännu.

Stipendier och IR