Kulturstöd & stipendier Malmö stad

Kulturstödet ska ge goda förutsättningar för de fria kulturaktörerna i Malmö och ska bidra till ett brett och rikt kulturliv.

Stipendier och IR