Region Stockholm: Särskild utlysning av kulturstöd

Särskild utlysning av kulturstöd med anledning av coronapandemin:

Region Stockholm ser de stora ekonomiska effekterna coronapandemin har på kulturlivet och vill stötta kulturaktörer med ett tillfälligt stöd för att delvis kompensera intäktsbortfall och merkostnader. Därför har kulturnämnden beslutat om en särskild utlysning av kulturstöd om 6,4 miljoner kronor.

Ansökan är öppen till 29 april 2020. Beslutet publiceras på kulturförvaltningens webbplats den 28 maj 2020.
 

Stödet kan främst sökas av:

  • kulturaktörer som beviljats Verksamhetsstöd från kulturnämnden 2018, 2019 och/eller 2020.
  • kulturaktörer hemmahörande i stockholmsregionen som beviljats Projektstöd under 2018, 2019 och/eller 2020.
  • kulturaktörer hemmahörande i stockholmsregionen som beviljats Scenkonststöd under 2018, 2019 och/eller 2020.
  • regionala centrumbildningar och distrikts- eller paraplyorganisationer inom kulturområdet, för särskilda insatser kopplat till rådande situation.

Läs mer här.

Stipendier och IR