Region Uppsalas kulturstipendier 2022 + konstnärligt utvecklingsstöd 2022-2023

Region Uppsala delar varje år ut kulturstipendier och konstnärligt stöd till kulturskapare inom olika konst- och kulturområden i Uppsala län.

Region Uppsala delar varje år ut ett antal kulturstipendier, samt ett större stipendium kallat konstnärligt utvecklingsstöd, till kulturskapare inom olika konst- och kulturområden i Uppsala län. Stipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom skilda områden såsom litteratur, film, musik, bildkonst, konsthantverk, teater, dans, folkbildning och kulturhistoria, eller för att uppmärksamma den som gjort en betydande kulturell gärning. 

Sista ansökningsdag är 1 oktober, och beslut om stipendiater fattas vanligtvis i februari.

Läs mer och sök här

Stipendier och IR