SFFs rese- och utbildningsstipendium

Rese- och utbildningsstipendium kan sökas av alla medlemmar i Svenska Fotografers Förbund.

SFFs rese- och utbildningsstipendium Foto: Caroline Jensen, Room for Therapy

Stipendiet kan sökas av alla SFF-medlemmar som vill verka för fotografyrkets utveckling samt för ändamål som kan främja den egna yrkesverksamheten genom kursstipendier och studieresor samt som ekonomiskt understöd till behövande medlemmar.

Tre stipendier utdelas á 10 000 kr. Jury är förbundets styrelse och utdelningen av stipendierna sker i samband med SFFs årsstämma. 
Sista ansökningsdag är 1 mars 2019, du måste vara medlem för att söka.

Detta behövs för att ansöka:

  1. Ditt namn, telefonnummer, e-postadress, hemsida och uppgift om tidigare stipendier under de senaste fem åren.
  2. En kortfattad CV inklusive meritförteckning avseende utbildning, verksamhet m m (maximalt en A4-sida).
  3. En motivering av ditt mål med ansökan och syftet med stipendiet (maximalt i A4-sida).
  4. Bifoga fyra fotografier (OBS! jpg-bilder max 1 mb styck).

Fotograf och psykoterapeut Caroline Jensen är en av de som fått SFF:s rese- och utbildningsstipendium. Jensen har under tio år besökt terapeuter på fyra kontinenter. Hennes fotografier visar rum där människor delar sina innersta tankar och känslor.

”Jag var nyfiken på hur terapirummen ser ut i olika kulturer. Jag försökte gå in i varje rum så ren som möjligt, utan att värdera. Nyfiket och öppet utforska. Vissa terapeuter har med avsikt skalat av rummet för att ge patienten och processen maximal plats. Andra har tusen prylar. Psykoterapirummet är en viktig plats. Det är en ram för den behandling som pågår. Det rymmer förändringsprocesser som förändrar liv”, säger Caroline Jensen.

Room for therapy är ett samarbete mellan Caroline Jensen och inredningsarkitekt Ingrid Unsöld. I boken reflekterar Unsöld över hur trygga rum skapas och hur miljön kan hjälpa människor att öppna sig och tänka i nya banor.

Stipendier och IR