SFFs rese- och utbildningsstipendium

Rese- och utbildningsstipendium kan sökas av alla medlemmar i SFF. Tre stipendier delas ut á 10 000kr. Ansökan öppnar våren 2021.

SFFs rese- och utbildningsstipendium Foto: Caroline Jensen, Room for Therapy

Stipendiet kan sökas av alla SFF-medlemmar som vill verka för fotografyrkets utveckling samt för ändamål som kan främja den egna yrkesverksamheten genom kursstipendier och studieresor samt som ekonomiskt understöd till behövande medlemmar.

Tre stipendier utdelas á 10 000 kr. Jury är förbundets styrelse och utdelningen av stipendierna sker i samband med SFFs årsstämma. 

Detta behövs för att ansöka:

  1. Ditt namn, telefonnummer, e-postadress, hemsida och uppgift om tidigare stipendier under de senaste fem åren.
  2. En kortfattad CV inklusive meritförteckning avseende utbildning, verksamhet m m (maximalt en A4-sida).
  3. En motivering av ditt mål med ansökan och syftet med stipendiet (maximalt i A4-sida).
  4. Bifoga fyra fotografier (OBS! jpg-bilder max 1 mb styck).

 

Fotograf och psykoterapeut Caroline Jensen är en av de som fått SFF:s rese- och utbildningsstipendium. Jensen har under tio år besökt terapeuter på fyra kontinenter. Hennes fotografier visar rum där människor delar sina innersta tankar och känslor.

”Jag var nyfiken på hur terapirummen ser ut i olika kulturer. Jag försökte gå in i varje rum så ren som möjligt, utan att värdera. Nyfiket och öppet utforska. Vissa terapeuter har med avsikt skalat av rummet för att ge patienten och processen maximal plats. Andra har tusen prylar. Psykoterapirummet är en viktig plats. Det är en ram för den behandling som pågår. Det rymmer förändringsprocesser som förändrar liv”, säger Caroline Jensen.

Room for therapy är ett samarbete mellan Caroline Jensen och inredningsarkitekt Ingrid Unsöld. I boken reflekterar Unsöld över hur trygga rum skapas och hur miljön kan hjälpa människor att öppna sig och tänka i nya banor.

Tidigare stipendiater

2019: Ulrika Walmark
2019: Ines Sebalj
2019: Magnus Westerborn
2018: Troy Enekvist
2018: Lena Granefelt
2018: Emma Krantz
2017: Laura Leyshon
2017: Caroline Jensen
2017: Anders Kristensson
2016: Orlando G Boström
2016: Hans Jonsson 
2016: Annika Thörn Legzdins
2015: Maja Kristin Nylander 
2015: Linda Maria Thompson
2015: August Eriksson
2014: Johanna Norin
2014: Håkan Larsson
2013: Lotta Törnroth
2013: Hanna Ukura
2012: Sebastian Sardi
2012: Johanna Wulff
2011: Moa Karlberg
2011: Marc Femenia Nobell
2011: Lina Haskel
2011: Jens-Olof Lasthein
2011: Christer Järeslätt
2011: Christer Ehrling
2011: Annica Karlsson Rixon
2010: Anna Sundström
2009: Torbjörn Larsson
2009: Klara Källström
2008: Martin Adolfsson
2008: Cecilia Joachimsson
2007: Martin Bogren
2007: Eva-Terez Gölin
2006: Emilia Bergmark-Jimenez
2006: Anna-Lena Lundqvist
2005: Sanna Sjöswärd
2005: Frank Watson
2004: Johan Carlson
2004: Daniel Roos
2003: Maria Stéen
2003: Johan Bergström
2002: Åsa Dahlgren
2002: Erik Holmstedt
2001: Ulrika Walmark
2001: Björn Larsson
2000: Lena Eriksson
2000: Katerina Mistal

Stipendier och IR