Stipendier från Hasselblad

I enlighet med Victor Hasselblads intentioner eftersträvas en internationell förankring och utblick beträffande de fotografiska stipendierna.

Hasselbladstiftelsen delar från 2018 ut två stipendier, Fotobokstipendiet som delas ut varje år, och Naturfotostipendiet vartannat år. 

Här kan du läsa om Hasselbladsstiftelsens stipendier.

 

Stipendier och IR