Kulturrådets bidrag

Två gånger om året fördelar Kulturrådet projektbidrag till nationella och internationella projekt inom bild och form.

Två gånger om året fördelar Kulturrådet bidrag till nationella och internationella projekt. Bidraget går till professionella aktörer inom bild- och formkonst som bildkonst, konsthantverk, form och andra uttryck.

Läs mer och ansök på Kulturrådets hemsida.

Stipendier och IR