Byggnads kulturstipendium

Sedan 1966 delar Svenska Byggnadsarbetareförbundet varje år ut ett antal kulturstipendier. Ansökan är öppen 1 december 2021 till 1 mars 2022.

Sedan 1966 delar Svenska Byggnadsarbetareförbundet varje år ut ett antal kulturstipendier. De kan fås för genomförda värdefulla insatser och för fortsatt arbete inom kulturområdet i syfte att göra det möjligt att förverkliga en idé eller ett projekt samt för vidareutbildning.

Ansökan till 2022 års stipendier: Ansökningstiden pågår från 1 december 2021 till 1 mars 2022.

Läs mer

Stipendier och IR