Följerätt

Har ditt verk sålts på andrahandsmarknaden? Då har du rätt till ersättning för att du ska få ta del av värdeökningen som skett sedan den ursprungliga försäljningen.

Vad är följerätt? 
När ett konstverk säljs vidare har upphovspersonen eller dennes arvingar rätt till en liten del av försäljningspriset. Detta kallas följerätt och är en del av upphovsrätten, som gäller under konstnärens livstid och därefter i ytterligare 70 år. Poängen med följerätten är att konstnären ska få ta del av den eventuella värdeökning konstverket fått efter att verket såldes för första gången. Följerätt kan ibland kallas Droit de suite, resale right eller konstnärsavgift.

Kan jag få ersättning? 
Följerätt gäller originalkonstverk som har utförts av konstnären själv eller exemplar av konstverk som har framställts i ett begränsat antal av konstnären själv eller med hens tillstånd. Det kan vara fotografiska verk, men även målningar, collage, teckningar, litografier, skulpturer, glaskonst, smycken eller brukskonstföremål.Originalverk som säljs för minst 2 625 kronor (2023) ska enligt lag redovisas och betalas in av den som är yrkesmässigt verksam på konstmarknaden.

Hur fungerar det? 
Konsthandlarna betalar in följerätt till Bildupphovsrätt och Bildupphovsrätt betalar ut pengar till dig som upphovsperson.

Vad behöver jag göra? 
Långt ifrån alla försäljningar som görs på andrahandsmarknaden redovisas in till Bildupphovsrätt. Du kan själv lämna en rapport så kontrollerar vi om följerätt är berättigat och om försäljningen är redovisad till oss. Utbetalning för följerätt görs i mars, juni och november varje år. 

Här kan du läsa mer och söka ersättning – Bildupphovsrätt 

Stipendier och IR