Författarfondens arbetsstipendium

Sveriges författarfond delar årligen ut arbetsstipendier och särskild biblioteksersättning. 

Nästa ansökningsperiod för arbetsstipendier är 1 februari – 1 mars 2023. Ansökan gör du på Författarfondens hemsida där blanketter och information om stipendierna och hur du söker finns, http://www.svff.se. 

Arbetsstipendium kan sökas av författare, översättare, tecknare och fotograf vars bok eller böcker finns på folk- och / eller skolbibliotek. Stipendierna att söka är ett-, tre- och femåriga. 

För mer info besök fondens webbplats eller ta del av vår kortintervju om fondens stipendier med fotoförfattarnas Per Englund här

Du kan även söka bidrag för resor och internationella utbyten.  Bidrag kan sökas av alla kategorier av litterära upphovsmän: författare, dramatiker, tecknare, fotografer och kulturjournalister samt översättare.  Beslut om bidrag fattas fem gånger per år, med följande ansökningsfrister: 1 februari, 1 april, 1 juni, 1 september samt 1 november. Om de infaller på en helg gäller nästföljande vardag. Läs mer här.

Stipendier och IR