Residens i Stockholm: IASPIS/Konstnärsnämnden

IASPIS disponerar ett antal ateljéer utomlands för yrkesverksamma bild- och formkonstnärer verksamma i Sverige. Sista ansökningsdag är 17 februari 2022.

Residens IASPIS i Stockholm har ansökningstid 11 januari – 17 februari 2022.

Yrkesverksamma bild- och formkonstnärer i Sverige kan ansöka om residens i Stockholm. IASPIS erbjuder ateljévistelse med tillgång till det program som skapas kring stipendiaterna.

Läs mer här

IASPIS är Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer. Programmet består bland annat av nio ateljéer för svenska och utländska konstnärer i Stockholm.

Stipendier och IR