Konstnärsnämnden

Sök bland annat krisstipendier, arbetsstipendier och projektbidrag hos Konstnärsnämnden. Sista ansökningsdag för arbetsstipendier är 16 november 2021.

Arbetsstipendier:
Arbetsstipendiet ska göra det möjligt för dig som konstnär att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete. Stipendiet kan exempelvis användas till arbets- och levnadsomkostnader under en koncentrerad arbetsperiod eller till arbetslokaler, investeringar i utrustning och material. Det finns tre typer av arbetsstipendier: ett-årigt, två-årigt och fem-årigt. Läs mer här

Har du frågor kring Konstnärsnämnden och stipendier, kontakta:
Louise Dahlgren, tfn 08-506 550 68
louise.dahlgren@konstnarsnamnden.se

Konstnärsnämnden stödjer genom Bildkonstnärsfonden yrkesverksamma bild- och formkonstnärer med olika stipendier och bidrag. Genom det internationella programmet Iaspis stödjer vi också deras internationella kontakter och utbyten. Fonden fördelar cirka 88 miljoner kronor varje år till bild- och formkonstnärer och den största delen går till arbetsstipendier.

Stipendier och IR