SFFs rese- och utbildningsstipendium

Rese- och utbildningsstipendium kan sökas av alla medlemmar i SFF. Tre stipendier delas ut á 10 000kr.

SFFs rese- och utbildningsstipendium

Stipendiet kan sökas av alla SFF-medlemmar som vill verka för fotografyrkets utveckling samt för ändamål som kan främja den egna yrkesverksamheten genom kursstipendier och studieresor samt som ekonomiskt understöd till behövande medlemmar.

Tre stipendier utdelas á 10 000 kr. Jury är förbundets styrelse och utdelningen av stipendierna sker i samband med SFFs årsstämma. 

Detta behövs för att ansöka:

  1. Ditt namn, telefonnummer, e-postadress, hemsida och uppgift om tidigare stipendier under de senaste fem åren.
  2. En kortfattad CV inklusive meritförteckning avseende utbildning, verksamhet m m (maximalt en A4-sida).
  3. En motivering av ditt mål med ansökan och syftet med stipendiet (maximalt i A4-sida).
  4. Bifoga fyra fotografier (OBS! jpg-bilder max 1 mb styck).

Stipendier och IR