Stipendier från Hasselblad

Hasselbladstiftelsen vill med fotobokstipendier stödja utgivningen och bidra till att utveckla genren i Norden. Sista ansökningsdag är 1 februari 2022.

Tre stipendier delas ut. Stipendierna beviljas till bokprojekt där upphovspersonen/personerna är bosatt/a och verksam/verksamma i något av de nordiska länderna. Stipendierna kan primärt sökas av fotografer, konstnärer och curatorer och gäller endast ännu ej utgivna publikationer (efterhandsstöd beviljas ej).

Ansökningsblanketten kan fyllas i på svenska eller engelska och ska vara Hasselbladstiftelsen tillhanda senast 1 februari 2022. Läs mer och sök här

Stipendier och IR