Verk i rörlig bild

Har ditt verk synts i TV, antingen i sändning, Öppet arkiv eller vidaresändning? Då har du rätt till ersättning.

Vad är ersättning för verk i rörlig bild?
Ersättningen omfattar verk som sänds i TV, verk i SVTs Öppet arkiv samt verk som vidaresänts dvs när andra aktörer än TV-bolagen ser till att tittare kan ta del av tv-sändningar via kabel eller internet.

Kan jag få ersättning? 
Om ditt fotografi synts i sändning kan du ha rätt till ersättning. Det samma gäller teckning, konstverk, konsthantverk, brukskonst, och i vissa fall animationer och verk som gjorts på uppdrag av TV-bolaget.

Hur fungerar det? 
Det skiljer sig lite mellan bolagen hur de väljer att hantera bildrättigheter. Sveriges Television (SVT) och Utbildningsradion (UR) har valt att skaffa en licens hos Bildupphovsrätt som innebär att de får visa konst mot en årsavgift. De rapporterar in vilka verk som använts och Bildupphovsrätt betalar ut ersättning till upphovspersonerna. Verk som visas i andra kanaler har en annan ordning och handläggningstiden är generellt längre än för visningar i SVT/UR.

Vad behöver jag göra? 
Trots att ett stort antal TV-program granskas kan det hända att ditt verk inte kommit med i rapporterna och därmed inte heller i fördelningen av pengar. Du kan då söka ersättning i efterhand. Se till att anmäla ditt visade verk till Bildupphovsrätt. Ersättningen betalas ut i maj året efter att verket synts i sändning.

Här kan du läsa mer och söka ersättning – Bildupphovsrätt 

Stipendier och IR