Svenska Fotobokspriset

Svenska Fotobokspriset instiftades 1996 av Fotoförfattarsektionen. Vinnande bok erhåller ett stipendium om 60 000kr och nominerade 10 000kr var.

Svenska Fotobokspriset

Grafisk form: Lundgren+Lindqvist

Ansökan för 2020 är öppen för inlämning av fotoböcker utgivna under de två senaste kalenderåren. Sök senast den 16 december 2016. 

Läs mer om Fotobokspriset här.

Tävlings- och bedömningskriterier för Svenska Fotobokspriset

Vem kan söka priset?
• Boken ska vara utgiven under de två senaste kalenderåren och inte nominerad tidigare.
• Upphovspersonen ska vara svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige.
• Priset ges endast till nu levande fotografer.
• Boken ska vara tryckt och försedd med ISBN-nummer.
• Pliktexemplar av boken ska skickas till de sju svenska referensbiblioteken. Mer info här.
• Av böcker som blir nominerade skall 5-6 exemplar skickas in för marknadsföring och referens.
• Styrelseledamot i Fotoförfattarna eller jurymedlem får inte söka priset, men kan lämna in
böcker utom tävlan.
• Ett exemplar av boken skickas med företagspost eller budas till: 
Svenska Fotografers Förbund 
Hornsgatan 103 
117 28 Stockholm 
Märk: Fotobokspriset. Du kan även lämna in den personligen till oss, tänk då på att kansliet har julstängt 22 dec – 7 jan.

Sammansättning av jury och kriterier för jurybedömning:
• I centrum för priset står det egna fotografiska författarskapet. 
• Böckerna bedöms efter innehållets idé och genomförande. 
• Det ska finnas en korrespondens mellan den fotografiska gestaltningen och bokens form. 
• Bokens och innehållets kvalitet liksom fotografiernas verkshöjd och originalitet ska tillmätas stor vikt.
• Juryn består av max 5 personer som har en bred kompetens och erfarenhet av arbete med
fotografiska projekt, författarskap och bokproduktion. 
• Juryn utses av styrelsen för Fotoförfattarna.

Inlämning kostar 200 kr inkl moms för icke Fotoförfattarmedlemmar (medlemskap i Fotoförfattarna kostar 170 kr/år utöver SFFs medlemsavgift).
Betala in 200 kr (ink moms) till BankGiro 274-9075. Märk betalningen: Fotobokspriset + ditt namn.

Ansökan till Svenska Fotobokspriset 2020 görs nedan.
Ett exemplar av boken skickas med företagspost eller budas till:
Svenska Fotografers Förbund
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm
Märk: Fotobokspriset
Du kan även lämna in den personligen till oss.

 • Accepterade filtyper: pdf.
  Max 500 tecken med blanksteg.
 • Bilder

  Ladda upp högupplösta bilder på ditt bidrag nedan. Dina bilder kan komma att tryckas samt publiceras i SFFs kanaler i samband med kommunikation om Svenska Fotobokspriset. • Bilderna du laddar upp ska vara i jpg-format • Upplösning: minst 300 dpi • Storlek: cirka 200 mm bred.
 • Accepterade filtyper: jpg.
  Bild på bokens omslag (tagen rakt framifrån med vit bakgrund eller frilagd). • Bilden du laddar upp ska vara i jpg-format • Upplösning: minst 300 dpi • Storlek: cirka 200 mm bred.
 • Accepterade filtyper: jpg.
  Valfri bild ur bok. • Bilden du laddar upp ska vara i jpg-format • Upplösning: minst 300 dpi • Storlek: cirka 200 mm bred.
 • Accepterade filtyper: jpg.
  Valfri bild ur bok. • Bilden du laddar upp ska vara i jpg-format • Upplösning: minst 300 dpi • Storlek: cirka 200 mm bred.
 • Accepterade filtyper: jpg.
  Valfri bild ur bok. • Bilden du laddar upp ska vara i jpg-format • Upplösning: minst 300 dpi • Storlek: cirka 200 mm bred.
 • Accepterade filtyper: jpg.
  Porträtt på dig (upphovspersonen) till fotoboken. • Bilden du laddar upp ska vara i jpg-format • Upplösning: minst 300 dpi • Storlek: cirka 200 mm bred.
  Jag intygar att tryckeriet har skickat in pliktexemplar till referensbiblioteken alternativt att jag själv har gjort det. Om boken är tryckt utanför Sverige måste du själv skicka in pliktexemplar. Mer information om vad detta är finns i kriterierna ovan.

Stipendier och IR