Utställning | 3 sept - 31 dec, 2021 | Malmö Live Konserthus

100 kvinnor 100 år: Slagkraft – Kvinnliga dirigenter new look

100 kvinnor 100 år heter det nya temat som Malmö Live Konserthus kommer att ha under hösten 2021 och våren 2022. Temat ska hylla och lyfta fram kvinnliga musiker och på så sätt stärka deras position i branschen. Temaåret är ett led av att vi i Sverige år 2021 firar 100 år av kvinnlig rösträtt. Under året kommer det presenteras ett tjugotal programpunkter som en del av temaåret. Bland annat Gustaf Elias fotoutställning om kvinnliga dirigenter. 

100 kvinnor 100 år: Slagkraft – Kvinnliga dirigenter new look Sofia Winiarski, conductor project for Malmö Live. Royal College of Music, Stockholm. Foto: Gustaf Elias

Foto: Gustaf Elias. Utställning Slagkraft, 2021. Sofia Winiarski. Möte med ett själv. Spegelbild i övningsrum på Kungliga Musikhögskolan, Stockholm, 2021.

Fotoutställning – kvinnliga dirigenter
Egenproducerad fotoutställning om kvinnliga dirigenter som Ruth Reinhart och Marit Strindlund. Fotoutställningen är dokumentärt producerad då Mando Diaos hovfotograf Gustaf Elias har följt kvinnorna i deras dagliga arbete. 
 
– Projektet handlar bland annat om att i Malmö Lives satsning 100 år 100 kvinnor uppmärksamma och fira Sveriges första kvinnliga dirigent, men också rösträttsåret, liksom lyfta fram kvinnorna i branschen. Fotoutställningen bidrar till detta genom en bildserie av nationella och internationellt erkända kvinnliga dirigenter – och några unga på gång – med en helt ny, raffinerad och i mina ögon (för genren) smått revolutionerande estetik, on-/off-/backstage. Ett slags esteticerat dokumentärfotografi som jag själv ser på det, skriver Gustaf Elias.
 
Utställningen är skapad av Gustaf Elias på uppdrag av Malmö Live.
 

Fler utställningar