Utställning | 8 dec, 2020 - 4 april, 2021 | Västerås Konstmuseum

Akinbode Akinbiyi

Akinbode Akinbiyi Akinbode Akinbiyi

Akinbode Akinbiyi

Akinbode Akinbiyi. Måttet på stadens vägar – några fotografier av Lagos, Bamako, Johannesburg.

Brittiske fotografen Akinbode Akinbiyi ser på sig själv som en vandrare, alltid nyfiken på vad som döljer sig bakom nästa gathörn. Under de senaste trettio åren har han vandrat gata upp och gata ner i afrikanska storstäder, där han målmedvetet sökt efter livets manifestationer i vardagen. Genom att se de olika lagren som utgör staden ”gör” han sina fotografier. Han väntar in rätt ögonblick och fångar en berättelse med sin analoga kamera. Med hjälp av sin inre röst ser, upplever och fångar Akinbinyi städer som omdefinierar sig själva genom att ständigt förändras, utvecklas och växa. Fotografierna i utställningen på Västerås konstmuseum skildrar gemensamt liv i tre storstäder på den afrikanska kontinenten: Lagos i Nigeria, Johannesburg i Sydafrika och Bamako i Mali.

Läs mer här.

Fler utställningar