Utställning | 9 - 11 juni, 2023 | gna project, Stockholm

Albert Sten

Galleriet gna project presenterar Albert Stens utställning ”Dödsupplevelser”

Albert Sten

Foto: Albert Sten

“Dödsupplevelser” är en utställning som utforskar koncept om digital odödlighet och digitalt återskapande. I och med olika fotobaserade tekniker som artificiell intelligens och virtual reality finns det röster som idag menar att gränsen mellan det verkliga och det digitala livet snart kan komma att suddas ut. Verken i utställningen utforskar den andliga delen av denna tekniska utveckling. Hur liknande idéer återfinns inom religion och mytologi, hur sofistikerad tekniken för detta är och vilka glitchar som uppstår i processen. I utställningen visas även delar ur ett familjearkiv och texter ur en hundra år gammal dagbok innehållande brevkorrespondens med ett medium som rörde sig i dåtidens antroposofiska kretsar.

Bilderna och videoverken som visas är en blandning av material från familjealbum, ai-genererade bilder och eget material skapat i dialog. Teknikerna går in i varandra och fotografiet som medium står hela tiden i centrum för de olika frågeställningarna som väcks genom de olika verken.

Albert Sten (f. 1995) är fotograf och bildkonstnär och bor och arbetar i Stockholm. Hans konstnärliga praktik fokuserar på frågor om personligt och kollektivt minne, arv och andlighet. Genom fotografi, video och arkivmaterial är hans verk ofta komplexa och sammanflätade på olika sätt. Bilderna upprepas, bearbetas genom olika tekniker och refererar både till varandra och fotografisk historia. Tillsammans blir de poetiska skildringar av de suddiga gränser och osäkerheter som finns mellan verklighet och fiktion, den inre och yttre världen, humor och allvar.

Vernissage fredag 9 juni 17.00-19.00. Läs mer

 

 

Fler utställningar