Utställning | 9 juni - 12 okt, 2023 | Fotoparken, Gustavsberg

Anastasia Savinova

Anastasia Savinova

Foto: Anastasia Savinova

Genius Loci är en resa till en mängd platser, urbana och vilda, bebodda och folklösa, tillgängliga och avskilda. Projektet med fotografier av Anastasia Savinova utforskar platsens karaktär och anda. Varje verk är ett visuellt arkiv, där en bild koncentrerar essensen och känslan av en besökt plats.

Läs mer