Utställning | 19 nov, 2022 - 19 febr, 2023 | Hallands Konstmuseum

Ann Eringstam

Ann Eringstam

Foto: Ann Eringstam

I Ann Eringstams utställning The course of nature får vi möta en inte alltför avlägsen framtid. En tid då vi måste leva med naturen på dess villkor. Trots att människan alltid försökt påverka naturen så står den utom vår kontroll. Vi lever på en planet med tydliga sår efter människan, dock vet vi inte hur djupa de är.

Läs mer

Fler utställningar