Utställning | 13 febr - 9 maj, 2021 | Moderna Museet, Stockholm

Annika von Hausswolff

 Bilder och objekt från hela Annika von Hausswolffs karriär.

Annika von Hausswolff

Foto: Annika von Hausswolff

Annika von Hausswolff tillhör en generation av svenska fotokonstnärer som debuterade i början av 1990-talet och som var teoretiskt och bildmässigt inspirerade av den postmodernistiska konsten. Se bilder och objekt från hela von Hausswolffs karriär, i dialog med konstnärens personliga urval av verk från Moderna Museets samling.

Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm

Läs mer

Fler utställningar