Utställning | 23 okt, 2021 - 20 febr, 2022 | Moderna Museet, Stockholm

Annika Elisabeth von Hausswolff

 Bilder och objekt från hela Annika von Hausswolffs karriär.

Annika Elisabeth von Hausswolff

Foto: Annika von Hausswolff

Annika von Hausswolff tillhör en generation av svenska fotokonstnärer som debuterade i början av 1990-talet och som var teoretiskt och bildmässigt inspirerad av den postmodernistiska konsten. Se bilder och objekt från hela von Hausswolffs karriär, i dialog med konstnärens personliga urval av verk från Moderna Museets samling.

Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm

Läs mer

Fler utställningar