Utställning | 23 nov, 2019 - 23 febr, 2020 | SVÄRTA, Jean Hermansson, Yngve Baum och Odd Uhrbom

Arbetets museum, Norrköping

SVENSKA FOTOGRAFER I DEN TUNGA INDUSTRIN 1968–1974 – YNGVE BAUM, JEAN HERMANSON OCH ODD UHRBOM

 

Arbetets museum, Norrköping

Foto: Jean Hermansson

I slutet av 60-talet växte missnöjet med arbetsförhållandena på industrier runt om i Sverige. 9 december 1969 inleddes en strejk i den svenska gruvindustrin. Orsaken var bland annat missnöje med arbetsmiljön, bristen på inflytande på jobbet och ett nytt ackordslönesystem. Strejken spred sig snabbt och som mest omfattade den omkring 5000 arbetare. Detta kom att bli en väckarklocka för makten.

Under samma tid skildrades arbetsmiljön och stämningen på industrier runt om i landet av tre fotografer, oberoende av varandra. Yngve Baum, Jean Hermanson och Odd Uhrbom gav med stöd av erkända författare som Sara Lidman och Folke Isaksson ut fotoböcker som visade arbetsförhållandena och som uppmärksammades i debatten kring arbetarnas rätt. Först fem decennier senare skulle dessa bilder för första gången komma att samlas i en utställning.

Läs mer

Fler utställningar