Utställning | 27 april - 16 juni, 2019 | Centrum för Fotografi, Stockholm

”Berör mig”

Medverkande konstnärer: Heba Y Amin, Aida Chehrehgosha, Snövit Hedstierna, Martina Hoogland Ivanow, Kent Klich och Lovisa Ringborg.

”Berör mig” Foto: Aida Chehrehgosha

Centrum för fotografi i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern, 27 april – 16 juni 2019.

Berör mig handlar om att komma nära. Att ge inspiration, att vara en drivkraft, att visa rädslor och livsvåndor, att förhålla sig till makt, att göra avtryck och att känna tillit och att ge och ta kärlek. Berör mig.

I en tid av stress och informationshets på sociala medier vill utställningen påminna om konsten och kulturens innersta kärna – att bli berörd. Vad innebär det, hur känns det?

Berör mig presenterar sex konstnärer som i sina arbeten med fotografi, video och film skapar tankar och insikter om det som är meningsfullt i våra liv, både personligt och samhälleligt. Utställningen vill ge en möjlighet till reflektion och tolkning av det som verken ställer oss inför. Läs mer

Fler utställningar