Utställning | 20 aug - 25 sept, 2022 | CFF – Centrum för fotografi, Bjurholmsplan 26, Stockholm

Bildaktivisterna: Cecilia Grönberg & Jonas (J) Magnusson

Bildaktivisterna: Cecilia Grönberg & Jonas (J) Magnusson

Foto och collage: Bildaktivisterna

Sommaren 1968 bildas gruppen Bildaktivisterna av fotograferna Tommy Tommie, Björn Myrman och Bengt O Nordin. Men Bildaktivisterna kommer att formas som en öppen sammanslutning som inte är rent mediespecifik, utan som aktivt integrerar och använder en rad olika medier, vilka sammanförs i nya kombinationer och konstellationer. Text- och bildmontage skapar slagkraftiga kritiska budskap, aktioner i bild. 

På CFF – Centrum för fotografi visas fotografier, bildspel, affischer, trycksaker och filmer från Bildaktivisternas produktion. Utställningen är gjord av Cecilia Grönberg och Jonas (J) Magnusson, som hösten 2022 utkommer med boken Bildaktivisterna (aktioner i bild i svenskt 1960- och 1970-tal) på OEI editör (1020 sidor). 

Läs mer

Fler utställningar