Utställning | 15 - 24 sept, 2023 | Hägerstensåsens medborgarhus, Riksdalervägen 2, Hägersten

Bildgruppen SEPÅ:s arkiv – en utställning

Bildgruppen SEPÅ:s arkiv – en utställning

Foto: SEPÅ

De fem medlemmarna i SEPÅ – Bertil Bylin, Per Cramborn, Roger Gustafsson, Eva Löfgren och Jonas Wikander – träffas på Kursverksamhetens fotoskola, där de studerar under ett par år i slutet av 60- och början av 70-talet. Men det är inte skolans rektor Christer Strömholm som blir deras främsta förebild, utan snarare en annan lärare, Thomas Tidholm, som själv har gått på skolan 1967–68. När SEPÅ intervjuas i Populär Fotografi #5 1970 om hur gruppen bildades, svarar Eva Löfgren: ”Det är alltid roligare att göra saker och ting tillsammans än att hålla på och kämpa ensam. Men det var först när vi träffade Thomas Tidholm som vi började arbeta tillsammans och känna en gemenskap och bilda själva SEPÅ. Vi träffades hemma hos varandra och satt och spelade och sjöng och pratade.” ”SEPÅ-gruppen är en sammanslutning av unga fotografer som med bilder arbetar för en bättre miljö, trivsammare förhållanden och ökad förståelse människor emellan”, heter det i Svensk Fotografisk Tidskrift #9 1969.   
 
SEPÅ:s bildpoetik och bildpolitik kännetecknas av en lekfullt och ofta humoristiskt kritisk hållning; ett slags ’bokstavlig’ och miljöorienterad rakt-upp-och ner-fotografi, ultravardagligt underfundig, underskruvat absurdistisk, med öga för skevheter och visuell slapstick. De arbetar gärna med konceptuellt orienterade längre fotografiska sekvenser eller kluster i varierande storlekar. Vykortsformatet är ofta framträdande, och särskilt ’souvenirhäftets’ dragspelsform. De samlar och presenterar sitt växande material under sju rubriker: ”Handel o bedrägeri”, ”Imperialism”, ”Demonstrationer”, ”Poliser”, ”Staden – Landet”, ”Gemenskap” och ”Trafik”. Det handlar emellertid här inte alls om att stoppa in saker och ting i kategorier eller fack, utan tvärtom om ett slags mjuk, ’anarkistisk’ och nedväxlande revolution som på samma gång kritiserar polismakt, konsumtion, bilism och urban icke-gemenskap, och öppnar mot andra, ofta lantliga, horisonter och gemenskaper.   
 
Fredag 15 september kl. 18.00–20.00: utställningen öppnas och Roger Gustafsson samtalar med Jonas (J) Magnusson & Cecilia Grönberg om bildgruppen SEPÅ (1969–1970)   
 
Utställningen är curerad av OEI tillsammans med Hägerstensåsens medborgarhus. 
 

Fler utställningar