Utställning | 29 sept, 2020 - 11 april, 2021 | Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm

Björn Persson

Utställningen The Thin Line – Björn Persson producerades av Dunkers kulturhus och visades i Helsingborg under perioden 25 maj till 20 oktober 2019. Nu lever utställningen vidare på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, med öppning 29 september 2020.

Björn Persson Foto: Björn Persson. Titel: Soul of the Leopard. Kenya, 2017

Foto: Björn Persson. Titel: Soul of the Leopard. Kenya, 2017

Björn Persson är fotograf och utbildad viltvårdare som rest runt under många år och bland annat fotograferat Afrikas hotade djurarter och Asiens djurvärld.

Dunkers kulturhus producerade under 2019 utställningen The Thin Line – Björn Persson med Björns själfulla bilder av djur. Titeln pekar på att det finns en tunn skiljelinje mellan överlevnad och utrotning.

Ansvarig för innehåll och gestaltning på Dunkers kulturhus var curator AnnCatrin Gummesson.
Till utställningen producerades också en 13 minuter lång film och audioguider på svenska och engelska.

Nu har Naturhistoriska riksmuseet bestämt att låta utställningen leva vidare i  Stockholm. Öppning kommer då att vara 29 september 2020 och innehålla ett 30-tal av Björns bilder.

– Vi är väldigt glada och tacksamma att vi fått möjligheten att visa The Thin Line – Björn Persson på Naturhistoriska riksmuseet. Fantastiska bilder kombinerat med ett viktigt budskap kring biologisk mångfald. Vi öppnar nu upp museet för fler besökare och utställningen kommer att vara en av höstens stora nyheter, berättar Claes Enger, projektledare för utställningen.

Läs mer här.

Fler utställningar