Utställning | 1 febr, 2023 | Hasselbladstiftelsens bibliotek, Ekmansgatan 8, Göteborg

Bokuppläsning med Karl Larsson

Bokuppläsning med Karl Larsson

Foto: Karl Larsson

Välkommen till Hasselbladstiftelsens bibliotek för en uppläsning av böckerna Franska moln och Bin av och med Karl Larsson. Han kommer att läsa två titlar ur sitt konstverk PUUT – Publicering och Utlåning. Böckerna bygger löst kring Erik Satie vars verk beskrevs som monotona repetitioner. Med fotografierna ställer verken genom sin enformighet frågor bortom det avbildade.
 
Uppläsningen äger rum 1 februari kl. 18.00 – 19.00 i Hasselbladstiftelsens bibliotek. 
 

Fler utställningar