Utställning | 1 sept, 2017 | Tegen 2, Stockholm

Carl Johan Erikson/ Tegen 2

Carl Johan Erikson/ Tegen 2

Detta är Carl Johan Erikson andra utställning på Tegen 2, och det är en fortsättning av hans tidigare utforskande av praktiker och artefakter i frikyrkliga miljöer och sammanhang. I det här arbetet är utgångspunkten en modell föreställande Jerusalem år 33 e.Kr – byggd av Ingmar Eklöv, 75 år, i Hålland, Jämtland, 1989. En modell har som syfte att skapa kontroll, hanterbarhet och överblick. Men i Eriksons fotografier av Jerusalemmodellen framstår staden i ett slags förfrämligande ljus, samtidigt som den illusoriska ambitionen av kontrollerbarhet förstås krockar med den svårhanterliga och oöverblickbara verkligheten. I staden som är helig för de tre största världsreligionerna och som kommit att bli den stora tvistefrågan mellan palestinier och israeler tycks olika tolkningsföreträden ständigt stå i konflikt. Läs mer: http://www.tegen2.se/

Fler utställningar