Utställning | 1 febr - 5 april, 2020 | Röda Sten konsthall, Göteborg

Carola Grahn

I Have Scrutinized Every Stone and Log on the Southwest Side of the Mountain

Hjärtlig välkommen till vernissagen på lördag, 1 februari:
12.00 Utställningen öppnar.
12.30 Invigning. Verksamhetschef Mia Christerdotter Norman hälsar välkommen. 
Intendent Mariangela Méndez Prencke introducerar utställningen.
14.00 Konstnärssamtal med Carola Grahn.

Carola Grahn

Carola Grahn

I I Have Scrutinized Every Stone and Log on the Southwest Side of the Mountain utvecklar Carola Grahn sin pågående undersökning av klyftan mellan hur samhället ser på henne, som indian, same, konstnär, kvinna, mor, vad-somhelst… och hur hon uppfattar sig själv och världen. Klyftan mellan personen och alla roller hon förväntas spela i förhållande till andra människor och till samhället. Misslyckandet i varje försök att konstruera det föreställda andra.

Läs mer

Fler utställningar