Utställning | 17 - 17 sept, 2022 | Brandplatsen, Fårö Friggars 2506, Fårö

Catharina Gotby

Catharina Gotby

BRAND. Foto: Catharina Gotby

Vintern 2019 brann en nyrestaurerad byggnad ner på Catharinas gård. Byggnadens stenmurar stod kvar, resten var borta, som huset aldrig funnits. Marken var svart av sot och aska. Bräder hade flugit två meter ut som av en explosion. Catharina började fotografera i chock, som dokumentation för polisutredningen och försäkringsbolag. Askan, de brända brädorna och glassplittret blev till våldsamma stilleben, ett eget verk. 

Nu visas fotografier från händelsen i utställningen BRAND, som också givits ut som bok.

Utställningen är öppen kl. 12-17, och äger rum på brandplatsen i samband med det årliga evenemanget Fårönatta.

Fler utställningar