Utställning | 18 juni - 1 aug, 2022 | Hornstulls bokhandel, Stockholm

Cato Lein

Cato Lein

Kayo Mpoyi. Foto: Cato Lein

Cato Lein har under 16 års tid fotograferat svenska författare, dramatiker och konstnärer till bokförlag och tidningar. De senaste åren har han valt att följa en ny generation, de flesta födda på 80- och 90-talet. En del ger ut egna böcker, andra tillhör etablerade förlag. I utställningen Språket är inte glömt får vi möta 19 av dem.  

Namnet på utställningen är lånat från kursen ”Språket är inte glömt, men raderna brutna” som getts på Kvinnohögskolan i Göteborg.

 
 

Fler utställningar